Program VIII./15. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 17.7.2019.

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VIII.15/2000/1

Žádost p. Ing. Jana Ducháčka v zastoupení za Společenství vlastníků jednotek Holzova č. 2668/25 v Brně -Líšni o vyslovení souhlasu za vlastníka, dotčených sousedních pozemků záměrem stavby s názvem Zateplení a rekonstrukce fasády bytového domu Holzova 25 s využitím pozemků p.č. 3278/62 a 3278/83 v k.ú. Líšeň na zařízení staveniště – pozemky jsou svěřeny MČ Brno -Líšeň

Ing. Belcredi
3. VIII.15/2000/2

Stanovisko ke zpevnění části účelové komunikace na pozemku p.č. 996 v k.ú. Líšeň  

Ing. Belcredi
4. VIII.15/2000/3

Umístění 2 ks mobilních toalet v zahradě Orlovny 

Ing. Belcredi
5. VIII.15/2400/1

Veřejná zakázka malého rozsahu Vybavení kuchyně ZŠ Horníkova , Brno – výzva k podání nabídky 

Mgr. Bc. Černá
6. VIII.15/2400/2

Veřejná zakázka malého rozsahu Sportoviště Brno  Kosíkova s 3D kopci, workoutovými prvky a trampolínou – výzva k podání nabídky 

Mgr. Bc. Černá
7. VIII.15/2400/3

Veřejná zakázka malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce a modernizace MŠ Michalova a výkon autorského dozoru – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

Mgr. Bc. Černá
8. VIII.15/2500/1

Rozpočtové opatření č. 15/2019

Ing. Stehlík
9. VIII.15/2500/2

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno – Líšeň za I. pololetí roku 2019 

Ing. Stehlík
10. VIII.15/2600/1

Stanovisko k návrhu na zastavení exekuce vůči povinnému Bohumíru Zedkovi

JUDr. Vacková
11. VIII.15/2600/2

Schválení splátkového kalendáře 

JUDr. Vacková
12. VIII.15/2600/3

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
13. VIII.15/2600/4
 
Žádost o povolení k instalaci klimatizační jednotky 
 
JUDr. Vacková
14.  VIII.15/2600/5

Zúžení nájemní smlouvy  

JUDr. Vacková
15. VIII.15/2600/6

Žádost Křesťanské ZŚ a MŠ J.Husa o prodloužení nájemní smlouvy   

JUDr. Vacková
16. VIII.15/2600/7

Dodatek k nájemní smlouvě Rodinné centrum Jasmínka 

JUDr. Vacková
17. VIII.15/800/1
 
Skončení nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky Horníkova 34, Brno MUDr. Ivana Hladíková a nová smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání MUDr. Josef Formáne
 
Ředitel SML
18. VIII.15/800/2

Skončení nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky Horníkova 34 Klára pomáhá z.s. 

Ředitel SML
19. VIII.15/800/3
 
Žádost o finanční úlevu formou přerušení povinnosti placení nájmů na dobu určitou panu Romanu Pacasovi v objektu polikliniky Horníkova 34 
 
IŘeditel SML
20. VIII.15/800/4
 
Žádost paní Lenky Frankové o snížení záloh na energie v pronajatém prostoru na poliklinice Horníkova 34 z důvodu vysokého přeplatku a přechodné snížení nájmu za období 8,9,10/2019 z důvodu ztráty tržeb vzniklé při rekonstrukci toalet 
 
Ředitel SML

21.

 

Projednání zápisů z komisí - komise životního prostředí a veřejný prostor, komise pro Líšeňské noviny, komise bezpečnosti, komise dopravy, školská komise ze dne 14.5.19, školská komise ze dne 13.6.19,

 
22.   Kontrola usnesení  
23.   Diskuze, Různé  
24.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 9. 7. 2019. Přečteno: 743x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni