Program VIII./10. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 17.4.2019.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VIII.10/KCL/1

Kulturní centrum Líšeň – výroční zpráva o činnosti  

Ředitel KCL
3. VIII.10/2500/1

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno -Líšeň za I.čtvrtletí roku 2019 

Ing. Stehlík
4. VIII.10/2500/2

Dodatek č. 1 Metodiky vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno – Líšeň 

Ing. Stehlík
5. VIII.10/2500/3

Rozpočtové opatření č. 04/2019 

Ing. Stehlík
6. VIII.10/2600/1

Změna vlastníka jednotky – garáže v objektu Popelákova 

JUDr. Vacková
7. VIII.10/2600/2

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna 

JUDr. Vacková
8. VIII.10/2600/3

Žádost společnosti PODA a.s. o umístění antén na budovu Pohankova 5 

JUDr. Vacková
9. VIII.10/2600/4

Návrh na smírné řešení soudního sporu s p. Vyplašilovu o výši nájemného z pozemku pod budovou 

JUDr. Vacková
10. VIII.10/2600/5
 

Dohoda o skončení nájmu (garáž). Smlouva o nájmu pozemku (garáž)  

JUDr. Vacková
11.  VIII.10/2600/6

Dohoda o skončení nájmu (garáž). Smlouva o nájmu pozemku (garáž)  

JUDr. Vacková
12. VIII.10/2600/7

Oznámení termínů a míst zápisu do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň

JUDr. Vacková
13. VIII.10/2600/8

Úprava nájemní smlouvy – zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému s obrazovým záznamem

JUDr. Vacková
14. VIII.10/2600/9
 
Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího 
 
JUDr. Vacková
15. VIII.10/2600/10

Žádost o povolení instalace balkonové markýzy 

JUDr. Vacková
16. VIII.10/2600/11
 
Žádost o rozšíření sklepní kóje 
 
JUDr. Vacková
17. VIII.10/2600/12

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce podlah a osvětlení tělocvičen, ZŠ Holzova – výběr

JUDr. Vacková
18.

VIII.10/2600/13

Žádost Knihovny J.Mahena o souhlas s konáním Malování na chodníku

JUDr. Vacková
19. VIII.10/2000/1

Rozšíření Stavebního odboru Úřadu městské části Brno – Líšeň 

Ing. Sehnalová
20. VIII.10/2000/2
 
Žádost paní Jitky Bětákové, bytem Bačovského 6, o odkoupení pozemku p.č. 3071/10 v k.ú. Líšeň (majetek m.Brna) zastavěného garáží ve vlastnictví paní Bětákové do jejího vlastnictví
 
Ing. Sehnalová
21. VIII.10/2000/3
 
Žádost paní Heleny Paděrové, bytem Bačovského 6, o odkoupení pozemku p.č. 3071/11 v k.ú. Líšeň (majetek m. Brna) zastavěného garáží ve vlastnictví paní Paděrové do jejího vlastnictví
 
Ing. Sehnalová
22. VIII.10/2000/4
 
Žádost paní Věry Honsové, bytem Bačovského 6, o odkoupení p.č. 3071/13 v k.ú. Líšeň (majetek m.Brna) zastavěného garáží ve vlastnictví paní Honzové do jejího vlastnictví
 
Ing. Sehnalová
23. VIII.10/2000/5
 

Žádost pánů Miroslava Jiskry, bytem Okrouhlá 15, 625 00 Brno a Rostislava Jiskry dle evidence katastru bytem tamtéž na tiskopise MMB – Kanada, o odkoupení pozemků p.č. 4409, 4417/13, 4417/40, 4417/44 a 8533/1 v k.ú. Líšeň od stávajících vlastníků do majetku statutárního města Brna

Ing. Sehnalová
24. VIII.10/2000/6
 
Žádost spol. Rušar mosty s.r.o. o stanovisko ke stavebnímu záměru stavby Most k autobusové zastávce MHD Velatická , zřízení práva služebnosti k pozemkům p.č. 665/7 a 3646/5 v k.ú. Líšeň ve prospěch provozovatele distribuční soustavy a vyslovení souhlasu i za správce vodního toku (Líšeňského potoka ) 
 
Ing. Sehnalová
25. VIII.10/2000/7
 
Žádost MO MMB o stanovisko k nabídce odprodeje částí pozemků p.č. 5233,5232/17 a 5234 v k.ú Líšeň (majetek m.Brna) k rozšíření zahrádek u rodinných domů na ul. Slavomírova, do vlastnictví majitelů rodinných domů a návrh p.Jaroslava Večeři o odkoupení pozemků p.č. 5233,5232/17 a části p.č. 5234 do jeho vlastnictví nebo návrh na směnu vlastnictví p.č. 5237 (majetek p. J. Večeři) za p.č. 5232/17 a část p.č. 5334 v k.ú. Líšeň , k výstavbě rodinného domu 
 
Ing. Sehnalová
26. VIII.10/2000/8
 
Žádost MO MMB o opětovné projednání stanovisko MČ k prodeji/pronájmů pozemků p.č. 7891/2, 7978/1, 7891/1, 7950/1, 7950/5, 7950/2 v k.ú. Líšeň dle zaměření spol.MapKart s.r.o., č.zak.39/2018 a prodej nově vzniklé p.č. 7950/6 – 22 m2 v k.ú. Líšeň dle opraveného GPČ. 4677-39/2018 do vlastnictví Tepláren Brno a.s. a MUDr. Vlašína 
 
Ing. Sehnalová
26A. VIII.10/2000/9
 
Náhrada škody ul. Velatická, Brno
 
Ing. Sehnalová
26B. VIII.10/2400/1
 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava povrchu stávajícího sportovního hřiště na ul. Kosíkova v Brně-Líšni" - Vyloučení, výběr nejvhodnější nabídky, návrh dohody 
 
Mgr. Bc. Černá
26C. VIII.10/1130/1
 
Odpověď kontrolnímu výboru ZMČ Brno - Líšeň
 
JUDr. PhDr. Příborský

27.

 

Projednání zápisů z komisí - komise sociální a rodinné politiky, komise kulturní, komise stavební, komise dopravy, sportovní komise,

 
28.   Kontrola usnesení  
29.   Diskuze, Různé  
30.   Závěr  


 

Související články

Poslední úprava: 10. 4. 2019. Přečteno: 447x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni
červenec
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
1516 17 18192021
22232425262728
293031
2019
Nejbližší akce: 17. 7. 2019