Program VII./86. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den  19.9.2018.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VII.86/2000/1

Žádost manželů Trégeových o pronájem části pozemku p.č. 5222 o výměře cca 72 m2 v k.ú. Líšeň 

Ing. Sehnalová
3. VII.86/2000/2

Žádost paní Mgr.Marty Nedvědové, Neumannova 6, Adamov o odkoupení pozemku p.č. 7481 v k.ú. Líšeň do jejího vlastnictví nebo o pronájem části p.č. 7481 v k.ú. Líšeň o výměře cca 40 m2 jedná se o plochu zeleně před BD Rašelinova 4, Brno 

Ing. Sehnalová
4. VII.86/2400/1

Veřejná zakázka malého rozsahu Rámcová dohoda na opravy vozovek a chodníků v MČ Brno – Líšeň 2019 – 2020 – výběr nejvhodnější nabídky, návrh dohody

Mgr.Bc. Černá
5. VII.86/2400/2

Veřejná zakázka malého rozsahu SML – dodávka a montáž mobilního regálového systému do spisovny – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy 

Mgr.Bc. Černá
6. VII.86/2400/3

Veřejná zakázka malého rozsahu SML – Nákup a instalace záložních zdrojů UPS výzva k podání nabídky 

Mgr.Bc. Černá
7. VII.86/2600/1

Dodatek ke smlouvě se společností euro AWK 

JUDr. Vacková
8. VII.86/2600/2

Přechod nájmu bytu 

JUDr. Vacková
9. VII.85/2600/3

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

JUDr. Vacková
10. VII.86/2600/4

Zúžení nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
11. VII.86/2600/5

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího 

JUDr. Vacková
12. VII.86/2600/6

Pronájem obecních bytů 

JUDr. Vacková
13. VII.85/2600/7

Pronájem obecního bytu s převzetím a uhrazením dlužného nájemného za předešlého nájemce 

JUDr. Vacková
14. VII.86/2600/8

Přednostní pronájem obecního bytu 

JUDr. Vacková
15. VII.86/2600/9

Žádost o uzavření splátkového kalendáře na úhradu nedoplatku z vyúčtování služeb za rok 2017 

JUDr. Vacková
16. VII.86/2600/10

Žádost o uzavření splátkového kalendáře 

JUDr. Vacková
17. VII.85/2600/11

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok 

JUDr. Vacková
18. VII.86/2600/12

Schválení splátkového kalendáře, prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok 

JUDr. Vacková
19. VII.86/2600/13

Prodloužení nájemní smlouvy z jednoho na dva roky 

JUDr. Vacková
20. VII.86/2600/14

Ukončení nájemní smlouvy dohodou – společné prostory

JUDr. Vacková
20A. VII.86/2600/15

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok

JUDr. Vacková
21. VII.86/1130/1

Dopravní optimalizace ulice Trnkova 

PhDr. Freiberg
22.   Projednání zápisu z komisí - stavební komise, bytová komise, dopravní komise,  
23.   Diskuse, Různé  
24.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 12. 9. 2018. Přečteno: 389x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni
duben
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8910 1112 13 14
15 16 17 1819 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30
2019