Program VII.37. schůze Rady městské části Brno-Líšeň

Zpátky

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den  1. 6. 2016.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:


1. Zahájení a schválení programu

 

2. VII.37/2300/1 Žádost o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno-Líšeň Ing. Dvořáková
3. VII.37/800/1 Schválení výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení pro veřejnou zakázku "Úklid společných prostor budovy Horníkova 34" Ing. Čapková
4. VII.37/800/2 Zrušení podlimitní veřejné zakázky "Vodoinstalace, topenářství a práce související"  Ing. Čapková
5. VII.37/2400/1 Veřejná zakázka malého rozsahu "Modernizace povrchu stávajícího sportovního hřiště při ul. Kubíkova v Brně-Líšni" – výzva k podání nabídky    Mgr. Bc. Černá
6. VII.37/2400/2 Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce dětského hřiště za ul. Zikova" – výzva k podání nabídky Mgr. Bc. Černá
7. VII.37/2400/3 Veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Horníkova – vybavení tříd a kabinetů nábytkem a elektronikou" – výzva k podání nabídky  Mgr. Bc. Černá
8. VII.37/2600/1 Povolení zahraniční pracovní cesty JUDr. Vacková
9. VII.37/2600/2 Vyúčtování energií mateřských škol, základních škol a školních jídelen p.o. v MČ Brno-Líšeň  JUDr. Vacková
10. VII.37/2600/3 Nová nájemní smlouva s T-Mobilem antény na domě Horníkova 14 JUDr. Vacková
11. VII.37/2600/4 Ukončení nájemní smlouvy s Gymnáziem Hády JUDr. Vacková
12. VII.37/2600/5 Schválení změny a zápis do rejstříku škol řediteli Základní škola, Brno, Masarova 11 JUDr. Vacková
13. VII.37/2600/6 Žádost SK Líšeň o zapůjčení zahrady Orlovny JUDr. Vacková
14. VII.37/2600/7 Základnová stanice Vodafone na Dělnickém domě – uzavření nové smlouvy JUDr. Vacková
15. VII.37/2600/8 Žádost o pronájem objektu Ondráčkova 134 JUDr. Vacková
16. VII.37/2600/9 Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího v rámci regenerace JUDr. Vacková
17. VII.37/2600/10 Pronájem bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího JUDr. Vacková
18. VII.37/2600/11 Pronájem obecních bytů JUDr. Vacková
19. VII.37/2600/12 Žádost o přednostní pronájem obecního bytu   JUDr. Vacková
20. VII.37/2600/13 Poskytnutí slevy z čistého nájemného domy Molákova 1, 3, 5 JUDr. Vacková
21. VII.37/2600/14 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce komunikací a sportovních ploch Eplova, Zikova a Synkova – PD" - výzva k podání nabídek, textová část zadávací dokumentace JUDr. Vacková
22. VII.37/2600/15 Podlimitní veřejná zakázka na služby – zjednodušené podlimitní řízení "Zajištění služeb ostrahy objektů pro bytové domy ve správě MČ Brno-Líšeň" – výzva k podání nabídek, rámcová smlouva    JUDr. Vacková
23. VII.37/2600/16 Schválení účasti ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. na projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v JMK" JUDr. Vacková
24. VII.37/2600/17 Schválení účasti ZŠ Brno, Novolíšeňská 10, p.o. na projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v JMK"  JUDr. Vacková
25. VII.37/2600/18 Žádost o souhlas s umístěním reklamních tabulí provozovny vobjektu Kotlanova 7 JUDr. Vacková
26. VII.37/2500/1 Rozpočtové opatření č. 12/2016 Ing. Stehlík
27. VII.37/2500/2 Přehled hospodaření školských zařízení, KCL a SML za 3. čtvrtletí 2016 Ing. Stehlík
28. VII.37/2500/3 Žádost Národopisného souboru Líšňáci o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň  Ing. Stehlík
29. VII.37/2500/4 Žádost pořadatele festivalu o výjimku z ustanovení čl. 1 odst. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009 Ing. Stehlík
30. VII.37/2000/1 Uložení ornice v prostoru Centrálního parku Rokle Ing. Sehnalová
31.   Projednání zápisů z komisí  
32.   Kontrola usnesení  
33.   Diskuse, Různé  
34.   Závěr  

 

Poslední úprava: 26. 5. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: