Změna počtu osob v obecním bytě

3. Pojmenování (název) životní situace
Změna počtu osob v obecním bytě
4. Základní informace k životní situaci

Změnu počtu osob v obecním bytě, provádí předpis nájemného, Odbor správy budov, Jírova 2, Brno.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu počtu osob oznámí pronajimateli nájemce, a to písemnou formou

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změnu počtu osob je povinnen oznámit nájemce pronajimateli a to na základě § 2272 občanského zákoníku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Změnu počtu osob v bytě je nájemce povinnen oznámit pronajimateli bez zbytečného odkladu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor správy budov, Jírova 2,Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Předpis nájemného – pí Martina Drbalová, tel.: 517 070 061. 

ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor správy budov, přízemí, dveře č. 7, Jírova 2, Brno.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Formulář je k dispozici v elektronické podobě (viz. níže) a v papírové podobě k je vyzvednutí na ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor správy budov - předpis nájemného a u bytového referenta - pí Jitka Pavlíkové, 1. patro, dveře č. 205, Jírova 2, Brno. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Prohlášení nájemce bytu o změně počtu osob evidovaných v bytě (pdf.)
Prohlášení nájemce bytu o změně počtu osob evidovaných v bytě (doc.)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Občanský zákoník § 2272.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplní-li nájemce povinnost změny počtu osob do 2 měsíců, považuje se to za hrubé porušení povinností  a pronajimatel může vypověděť nájem bytu.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor MČ Brno-Líšeň

26. Kontaktní osoba

Martina Drbalová, tel.: 517 070 061

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 1. 4. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Jitka Pavlíková.
Kontakt: Jitka Pavlíková, , tel.: 544424867
Další informace: Dveře č.: 205

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů