Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

3. Pojmenování (název) životní situace
Zápis ženského příjmení v mužském tvaru
4. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, a to jestliže je dítě cizinkou, občankou, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, jejíž jeden z rodičů je cizinec nebo je-li dítě občankou jiné než české národnosti.

Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat v mužském tvaru, jde-li o cizinku, občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, jejíž manžel je cizinec nebo je-li občankou jiné než české národnosti.

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru lze podat i zpětně jde-li o cizinku, občanku, která má trvalý pobyt v cizině, jejíž jeden z rodičů je cizinec nebo je občankou jiné než české národnosti.

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení.

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nositelka příjmení, které je zapsáno v souladu s pravidly českého pravopisu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatelka podá písemnou žádost o zápis příjmení v mužském tvaru u kteréhokoli matričního úřadu. Pokud matriční úřad není příslušný k zápisu mužského tvaru do příslušné matriční knihy, postoupí tuto žádost příslušnému matričnímu úřadu. Po provedení zápisu v matriční knize je vystaven nový matriční doklad s mužským tvarem příjmení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 207
Magdalena Mikšátková, tel. 544 424 845, e-mail : miksatkova@brno-lisen.cz

 

ÚMČ Brno-Líšeň, Majetkoprávní odbor, matrika, dveře 205
Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, e-mail : dohnalova@brno-lisen.cz


Úřední hodiny -  Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

k písemné žádosti žadatelka předloží :

- občanský průkaz

- rodný list, oddací list

- písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let ( jedná-li se o příjmení nezletilého dítěte)

- písemný souhlas druhého rodiče ( jedná-li se o příjmení nezletilého dítěte)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis příjmení, které neodpovídá pravidlům české mluvnice lze získat osobně na matrice.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatelka.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.portal.gov.cz

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor-oddělení matrika MČ Brno-Líšeň

26. Kontaktní osoba

Magdalena Mikšátková - matrikářka, tel.: 544 424 845
Milena Dohnalová - matrikářka, tel. 544 424 863

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Poslední úprava: 10. 1. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Magdalena Mikšátková.
Kontakt: Magdalena Mikšátková, , tel.: 544424845
Další informace: Dveře č.: 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů