Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dle §8, odst.1 zák.č.114/1992 Sb.

3. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dle §8, odst.1 zák.č.114/1992 Sb.
4. Základní informace k životní situaci

Žádost o kácení dřevin je třeba předložit na předtištěném formuláři, žádost je posuzována komisí ochrany zeleně.

Právnické osoby doloží k žádosti doklad o své právní subjektivitě.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o kácení dřevin podává pouze vlastník pozemku, pokud je vlastníků více, tak jen se souhlasem ostatních spoluvlastníků.

Žádost může podat i nájemce pozemku, ale pouze s vyjádřením majitele pozemku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- povolení ke kácení stromů se u fyzických osob a právnických osob vztahuje na stromy,

které ve výšce  1,3m od země mají obvod kmene větší jako 80 cm a u keřových

porostů nad 40 m2 plochy

- u právnických osob s investičním záměrem se vztahuje na všechny porosty,

- povolení ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a z důvodu

zdravotních není třeba. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů

Předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti o souhlas k vykácení stromů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pokud se pozemek se stromy nachází na katastrálním území Líšeň, tak na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova č. 2, 628 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, dveře č.107,

paní Ing. Monika Fleková, tel. 544 424 873.

Úřední hodiny - Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- pokud žadatel není vlastníkem pozemku, doplní souhlas vlastníka pozemku nebo nájemní smlouvu

- právnické osoby - kácení dřevin z důvodu realizace stavby - doplní k žádosti inventarizaci dřevin s vyčíslením jejich ekologické hodnoty, projekt sadových úprav s oceněním náhradní výsadby a projektovou dokumentaci stavby

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - pdf

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - doc

Žádost o povolení/závazné stanovisko** ke kácení dřevin

Formulář je také k dispozici na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova č. 2, Brno, přízemí, dveře č.107, paní Květoslava Hudcová.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Až 90 dnů.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnění přístupu na pozemek, kde se dřeviny nachází

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhláška č.395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Možnost odvolání do rozhodnutí

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

sankce (pokuta) - fyzické osoby 10.000,- až 100.000,- Kč

sankce (pokuta) - právnické osoby a podnikající fyzické osoby 1.000 000,- až 2.000 000,- Kč.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar tajemníka ÚMČ Brno-Líšeň.

26. Kontaktní osoba

Paní Ing. Monika Fleková, tel.:544 424 873

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

- ohlášení o záměru vykácení dřevin má stejné náležitosti v dokladové části, jako

samotné podání žádosti

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Monika Fleková.
Kontakt: Monika Fleková, , tel.: 544424873
Další informace: Dveře č.: 107

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů