Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

3. Pojmenování (název) životní situace
Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany
4. Základní informace k životní situaci

O vyhrazené parkovací stání v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště si může požádat firma nebo občan. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Majitel firmy, jednatel.
Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve městě Brně.
Pověřená osoba na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je podání žádosti (vzor žádosti na Internetu na informačních stránkách ÚMČ Brno-Líšeň).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datem odevzdání žádosti je současně datem zahájení řízení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na místních komunikacích - ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací, Jírova 2, Brno (silniční správní úřad).

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67 - řeší vyhrazená parkovací místa na komunikacích II., III. třídy a na místních komunikacích patřících do základního komunikačního systému(zjednodušeně tzv. komunikace s MHD).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zvláštní užívání komunikace lze vyřídit:
- pro místní komunikace na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací, Jírova 2, Brno, II. podlaží, dveře č.301, pan Ivan Kůs, tel. 544 424 878

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) pro firmu:

  • Nájemní smlouva na nebytové prostory nebo výpis z katastru
  • Živnostenský list nebo Výpis z obchodního rejstříku
  • Orientační plánek s požadovaným místem pro parkování

b) pro občana:

  • Občanský průkaz
  • Orientační plánek s požadovaným místem pro parkování
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvaru tajemníka, referátu pozemních komunikací, Jírova 2, Brno nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách ÚMČ Brno-Líšeň.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek

  • do 10 dnů – 100,-Kč
  • od 10 dnů do 6 měsíců – 500,- Kč
  • od 6 měsíců – 1000,- Kč.

dle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích.
Místní poplatky dle vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005.

Správní poplatek lze uhradit bankovním převodem,  v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s.
MMB Odbor dopravy.
Policie České republiky – Dopravní inspektorát.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení.
Zákon č. 634/2004 Sb. v platném znění,o správních poplatcích.
Vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-Líšeň, Útvarem tajemníka, referátem pozemních komunikací je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka o něm Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č.13/1997 SB., ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

www.brno-lisen.cz

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací.

26. Kontaktní osoba

Pan Ivan Kůs, II. podlaží, dveře č. 301, tel.: 544 424 878.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 3. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 7. 5. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Ivan Kůs.
Kontakt: Ivan Kůs, , tel.: 544424878
Další informace: Dveře č.: 301

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů