Vydávání rybářských lístků

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydávání rybářských lístků
4. Základní informace k životní situaci

Při lovu ryb musí mít každý u sebe rybářský lístek. Rybářský lístek vydává Úřad městské části Brno-Líšeň, organizační odbor. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 30 dnů, 10 let a na dobu neurčitou ode dne jeho vydání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rybářský lístek lze vydat fyzické osobě s trvalým pobytem v městské části Brno-Líšeň.

Dále cizinci, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vydání rybářského lístku je nutno doložit osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních znalostí k lovu ryb nebo prošlý rybářský lístek, občanský průkaz. Žadatel je povinen uhradit správní poplatek.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost se podává na oficiálním tiskopisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává na Úřadu městské části Brno-Líšeň.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Organizační odbor, referent Rudolf Častulík, dveře 206, tel. 544 424 872.

Úřední hodiny: - Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osvědčení o složení zkoušky nebo prošlý rybářský lístek.

Občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o vydání rybářského lístku je k dispozici na ÚMČ Brno-Líšeň, I. poschodí, dveře č. 206.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek viz.Zákon č.634/2004 o správních poplatcích.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydává se bezodkladně.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

99/2004 Sb.Zákon o rybářství

634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích

197/2004 Vyhláška k provedení zákona 99/2004 Sb.,o rybářství

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Organizační odbor ÚMČ Brno-Líšeň

26. Kontaktní osoba

Rudolf Častulík, tel.: 544 424 872

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.8.2007

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Rudolf Častulík.
Kontakt: Rudolf Častulík, , tel.: 544424872
Další informace: Dveře č.: 206

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů