Vydání úmrtního listu

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydání úmrtního listu
4. Základní informace k životní situaci

Matrika ÚMČ Brno-Líšeň vydává úmrtní listy občanů zemřelých na území MČ Líšeň nebo MČ Vinohrady.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Členové rodiny – manžel(ka), sourozenci, rodiče, děti, prarodiče a vnuci tzn. přímí příbuzní zemřelého nebo vypravitel pohřbu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od poskytovalele zdravotních služeb „List o prohlídce zemřelého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané doklady k vystavení úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně na matrice nebo zasláním potřebných dokladů (úmrtní list je vydán na místě), nebo zasláním potřebných dokladů včetně stručné žádosti poštou. V tom případě je pak úmrtní list doručován na adresu vystavitele pohřbu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  1. telefonicky, osobně, poštou

  2. prostřednictvím pohřební služby

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň – majetkoprávní odbor, matrika

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Majetkoprávní odbor, matrika, dveře 207
Magdalena Mikšátková, tel. 544 424 845, e-mail : miksatkova@brno-lisen.cz

ÚMČ Brno-Líšeň, Majetkoprávní odbor, matrika, dveře 205
Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, e-mail : dohnalova@brno-lisen.cz

Úřední hodiny: viz. úřad - Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel o vydání úmrtního listu musí předložit občanský průkaz zemřelého, svůj občanský průkaz a fakturu za pohřeb.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za prvopis nejsou žádné správní ani jiné poplatky stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Manžel(ka), sourozenci, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, zplnomocněný zástupce a vypravitel pohřbu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor.

26. Kontaktní osoba

Magdalena Mikšátková - matrikářka, tel.: 544 424 845
Milena Dohnalová - matrikářka, tel. 544 424 863

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem.

Poslední úprava: 10. 1. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Magdalena Mikšátková.
Kontakt: Magdalena Mikšátková, , tel.: 544424845
Další informace: Dveře č.: 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů