Vítání občánků

2. Kód
Vítání občánků
3. Pojmenování (název) životní situace
Vítání občánků
4. Základní informace k životní situaci

Slavnostní vítání nových občánků městské části Brno-Líšeň probíhá v obřadní síni na zámku Belcredi na Pohankové 8 v Brně-Líšni. Koná se nepravidelně, vždy po nahlášení dostatečného počtu dětí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rodiče, kteří mají zájem se s dětmi zúčastnit, ať se dostaví na matriku ÚMČ města Brna, Brno-Líšeň (1. patro, dveře č. 207) v úřední dny pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 h, kde vyplní Souhlas se zpracováním osobních údajů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně na matrice nebo poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň – majetkoprávní odbor, matrika.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 207
Magdalena Mikšátková, tel. 544 424 845, e-mail : miksatkova@brno-lisen.cz

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 205
Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, e-mail : dohnalova@brno-lisen.cz

Úřední hodiny: viz. úřad - Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo úředně ověřená plná moc osoby, kterou žadatel zastupuje.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor.

26. Kontaktní osoba

Magdalena Mikšátková - matrikářka, tel.: 544 424 845
Milena Dohnalová - matrikářka, tel. 544 424 863

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.8.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

Poslední úprava: 24. 8. 2022.
Kontakt: Magdalena Mikšátková, , tel.: 544424845
Další informace: Dveře č.: 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů