Uzavření manželství

3. Pojmenování (název) životní situace
Uzavření manželství
4. Základní informace k životní situaci

Podání žádosti na matrice Úřadu městské části Brno-Líšeň. Matrika vyřizuje žádosti snoubenců a vydává oddací listy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o uzavření manželství podává muž a žena po dosažení věku 18ti let.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci si mohou telefonicky zamluvit termín . Poté se osobně dostaví . Dostanou k vyplnění „Dotazník k uzavření manželství“ a podrobné instrukce, jaké další doklady jsou potřebné k vyřízení jejich žádosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně oba snoubenci nebo jeden z nich po předložení vyplněného a podepsaného dotazníku a předložení potřebných dokladů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň - majetkoprávní odbor, matrika

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 207
Magdalena Mikšátková, tel. 544 424 845, e-mail : miksatkova@brno-lisen.cz

ÚMČ Brno-Líšeň, Majetkoprávní odbor, matrika, dveře 205
Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, e-mail : dohnalova@brno-lisen.cz

Úřední hodiny -  Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
  • rodný list

  • popř.pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela

  • rodný list společného dítěte

cizinci předloží :

  • pas

  • rodný list s překladem soudního tlumočníka a příslušnými ověřeními

  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem soudního tlumočníka a příslušnými ověřeními popř. pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství s překladem a příslušnými ověřeními, popř. úmrtní list manžela s překladem a příslušnými ověřeními

  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů před sňatkem

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 3.000,- Kč za povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu stanovenou Radou MČ Brno-Líšeň.

Správní poplatek 3.000,- Kč za sňatek, kdy jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR.
Správní poplatek 5.000,- Kč za sňatek, kdy oba snoubenci nemají trvalý pobyt na území ČR.

Správní poplatek 1.000,- Kč za přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hl. města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hl. města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města.

Správní poplatek lze uhradit bankovním převodem,  v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Individuálně po dohodě s účastníky řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Snoubenci, kteří hodlají uzavřít sňatek.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou žádné opravné prostředky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou-li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nemůže být manželství uzavřeno.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor

26. Kontaktní osoba

Magdalena Mikšátková - matrikářka, tel.: 544 424 845
Milena Dohnalová - matrikářka, tel. 544 424 863

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Poslední úprava: 10. 1. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Magdalena Mikšátková.
Kontakt: Magdalena Mikšátková, , tel.: 544424845
Další informace: Dveře č.: 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů