Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

3. Pojmenování (název) životní situace
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
4. Základní informace k životní situaci

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce, s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný. Nemůže – li ze zdravotních důvodů žádost podat může žádost uplatnit osoba, která žádá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel/oprávnění příjemce důchodu předloží žádost. Žadatel předloží ověřený písemný souhlas oprávněného – doloží se v případě, že se oprávněný může vzhledem ke svému zdravotnímu stavu k ustanovení zvláštního příjemce vyjádřit.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2 , odbor sociálních věcí. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele a oprávněného příjemce důchodu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, sociální odbor, paní  Petra Můčková , přízemí č.dveří 105.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz žadatele/oprávněného příjemce důchodu, poslední důchodový výměr oprávněného, vyjádření ošetřujícího lékaře, ověřený písemný souhlas oprávněného v případě, že se oprávněný může vzhledem ke svému zdravotnímu stavu k ustanovení zvláštního příjemce vyjádřit.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vyplněná žádost a vyjádření ošetřujícího lékaře. Žádost je k dispozici na sociálním odboru ÚMČ Brno-Líšeň.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od přijetí žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

muckova@brno-lisen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 100/1988 o sociálním zabezpečení,
zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, prostřednictvím ÚMČ města Brna, Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné

22. Další informace

Obecní úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud
a) odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
b) zjistí, že zvláštní příjemce neplní své povinnosti a dávku nepoužívá ve prospěch nebo podle pokynů oprávněného.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpsv.cz
www.brno.cz

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ města Brno, Brno-Líšeň, sociální odbor, vedoucí sociálního odboru Ing. Ivona Dvořáková

26. Kontaktní osoba

Paní Petra Můčková tel. 544 424 832, Jírova 2 , přízemí dveře č. 105

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Petra Můčková.
Kontakt: Petra Můčková, , tel.: 544424832

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů