Sociální a výchovné problémy nezletilých /do 15 let/, mladistvých/ do 18 let/

3. Pojmenování (název) životní situace
Sociální a výchovné problémy nezletilých /do 15 let/, mladistvých/ do 18 let/
4. Základní informace k životní situaci

Výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých, záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie, alkoholismus a trestná činnost a přestupky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občané, zákonný zástupce nezletilého, mladistvého. O pomoc v řešení životní situace nebo informaci se může dotázat sám nezletilý nebo mladistvý.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osobní jednání u kurátora pro mládež, životní situace jsou řešeny individuálně, záleží na konkrétním typu případu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat kurátora pro mládež. Ochotou řešit svůj sociální problém a spolupracovat s kurátorem pro mládež.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Sociální odbor ÚMČ Brno-Líšeň, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Jírova 2.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno–Líšeň, Sociální odbor, kurátor pro mládež, dveře 103,
paní Bc. Eliška Zoufalá, DiS., tel. 544 424 833 .

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní doklady /OP, nebo náhradní doklad/.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Bez formulářů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poskytováno bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poradenství a konzultace je řešeno neodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Psychologové SVP/ střediska výchovné péče/, Manželských a rodinných poraden, psychiatrické léčebny, Policie ČR a Městská policie, soudy, Probační a mediační služba, přestupkové komise, terapeuti institucí sociální sítě.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

zoufala@brno-lisen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Občansko soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí, stížnosti – Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno.

21. Nejčastější dotazy

Jak řešit výchovné problémy nezletilých a mladistvých, záškoláctví, požívání toxických látek, alkoholismus a opakovanou trestnou činnost.

22. Další informace

www.mpsv.cz, www.brno.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpsv.cz, také portál veřejné správy http://portal.gov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Sociálně právní ochrana dětí.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Sociální odbor ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, vedoucí odboru Ing. Ivona Dvořáková.

26. Kontaktní osoba

paní Bc. Eliška Zoufalá, DiS. – kurátorka pro mládež.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Eliška Zoufalá.
Kontakt: Eliška Zoufalá, , tel.: 544424833

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů