Použití znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí.

3. Pojmenování (název) životní situace
Použití znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí.
4. Základní informace k životní situaci

Znak města Brna mohou užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolních zařízení a vysoké školy na území města Brna. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města Brna pouze se souhlasem Rady města Brna, a to na základě písemně podané žádosti adresované na MMB, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna a publikací vydávaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna, kdy souhlas k užití znaku města Brna vydává Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna.
Znak městské části Brno – Líšeň mohou užívat město a příslušná městská část, jejich orgány a organizace, společnosti s majoritním majetkovým podílem města a městské části, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolních zařízení a vysoké školy na území městské části Brna. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znaků brněnských městských částí pouze se souhlasem rady příslušné městské části, a to na základě písemně podané žádosti adresované MČ, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti se statutárním městem Brnem nebo městskou částí, Magistrátem města Brna nebo úřadem městské části, a takto vydávaných publikací, kdy souhlas k užití znaku městské části vydává starosta příslušné městské části nebo jím pověřený odbor úřadu městské části.
Vlajka města Brna a vlajky městských částí lze užívat bez předchozího souhlasu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby - každý, kdo chce použít znak města Brna nebo znak příslušné městské části.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost nemá předepsanou formu a náležitosti, ale musí z ní být patrné, kdo ji podává, k jaké příležitosti či účelu chce znak použít a v jakém časovém období, jak bude znak použit a v jakém provedení (výtvarný návrh je vždy nutnou přílohou). U akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem či městskou částí, Magistrátem města Brna či úřadem městské části, musí být tato skutečnost uvedena.
Barevné a výtvarné provedení znaků a vlajek nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k těmto symbolům.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Užívání znaku města Brna - Magistrát města Brna.
Užívání znaku městské části Brno – Líšeň – Úřad městské části Brno Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Užívání znaku města Brna - Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, vedoucí Správního oddělení, dveře č. 109, I. patro, tel. 542 173 080, v úředních hodinách.
Užívání znaku městské části Brno – Líšeň, Organizační odbor, vedoucí organizačního odboru, dveře č. 302, II. patro, tel.: 544 424 840, osobně v úředních hodinách

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemnou žádost doplněnou výtvarným návrhem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti není stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li k užívání znaku zapotřebí souhlasu rady města nebo městské části, lhůta pro vyřízení žádosti se řídí termíny zasedání tohoto orgánu a činí minimálně 15 dnů a maximálně 30 dnů.
Je-li k užívání znaku zapotřebí souhlas odboru magistrátu nebo městské části, je žádost vyřizována bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Archiv města Brna - Pracovní skupina pro městské symboly, která posuzuje žadatelem předložený výtvarný návrh.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Informace lze získat na e-mailové adrese:
cerna@brno-lisen.cz

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 34a a § 142.

Statut pro užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí, RMB č. R4/136 ze dne 23.2.2006

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nelze uplatnit opravné prostředky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy

Nelze zobecnit.

22. Další informace

Statut pro užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí, RMB č. R4/136 ze dne 23.2.2006

Znaky městských částí v městě Brně
Vlajky městských částí v městě Brně

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.brno.cz, www.brno-lisen.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Organizační odbor Úřadu městské části Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

26. Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Alexandra Černá

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

5.9.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 14. 9. 2016. Za správnost obsahu odpovídá Alexandra Černá.
Kontakt: Alexandra Černá, , tel.: 544424840
Další informace: Dveře č.: 302

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů