Plnění povinné školní docházky v zahraničí

3. Pojmenování (název) životní situace
Plnění povinné školní docházky v zahraničí
4. Základní informace k životní situaci

Týká se žáků, kteří s rodiči vycestují na delší dobu do zahraničí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

zákonný zástupce žáka

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

návštěva ZŠ , ve které žák plní povinnou školní docházku

8. Na které instituci životní situaci řešit

ZŠ - ředitel

MMB OŠML

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MMB OŠML, PhDr. Petr Hruška, MBA, vedoucí odboru, tel: 542 172 100

16. Elektronická služba, kterou lze využít

hruska.petr@brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. - o předškolním vzdělávání

21. Nejčastější dotazy

Co nastane nemůže-li žák v zahraničí plnit povinnou školní docházku?

Povinnou školní docházku plní formou individuální výuky.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor - referát školství

26. Kontaktní osoba

Milena Dohnalová, tel.: 544 424 863, dveře č. 205

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 25. 2. 2022. Za správnost obsahu odpovídá Milena Dohnalová.
Kontakt: Milena Dohnalová, , tel.: 544424863
Další informace: dveře č. 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů