Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

3. Pojmenování (název) životní situace
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
4. Základní informace k životní situaci

Manžel, který přijal, při uzavření manželství, příjmení druhého manžela může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit na matrice, že přijímá opět své dřívější příjmení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámení na ÚMČ Brno-Líšeň.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň - majetkoprávní odbor, matrika

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 207
Magdalena Mikšátková, tel. 544 424 845, e-mail : miksatkova@brno-lisen.cz

 

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 205
Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, e-mail : dohnalova@brno-lisen.cz


Úřední hodiny: viz. úřad - Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a/ občanský průkaz

b/ pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

c/ oddací list

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář obdrží žadatelé na ÚMČ Brno-Líšeň, matrika

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Oznámení o přijetí předchozího příjmení lze učinit bezodkladně. Lhůta pro zápis do matriční knihy je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pouze oznamovatel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 91/1998 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.portal.gov.cz

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor MČ Brno-Líšeň

26. Kontaktní osoba

Magdalena Mikšátková - matrikářka, tel.: 544 424 845
Milena Dohnalová - matrikářka, tel. 544 424 863

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

Poslední úprava: 10. 1. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Magdalena Mikšátková.
Kontakt: Magdalena Mikšátková, , tel.: 544424845
Další informace: Dveře č.: 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů