Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků a správních deliktů

3. Pojmenování (název) životní situace
Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků a správních deliktů
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat projednává Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, který provádí také „zvláštní opatření“ na návrh Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podnět na prošetření, zda dochází k týrání zvířat či oznámení o týrání zvířat lze podat na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno nebo na Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj, která věc předloží úřadu městské části k projednání.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno,
Mgr. David Staněk, e-mail:
stanek@brno-lisen.cz , tel. 544 424 877,
paní Květoslava Hudcová, e-mail:
hudcova@brno-lisen.cz , tel. 544 424 873.

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace
V neúředních dnech pouze po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

22. Další informace

Mgr. David Staněk, stanek@brno-lisen.cz , tel.: 544 424 877.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

26. Kontaktní osoba

Mgr. David Staněk.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá David Staněk.
Kontakt: David Staněk, , tel.: 544424877
Další informace: Dveře č.: 206

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů