Ochrana přírody a krajiny

3. Pojmenování (název) životní situace
Ochrana přírody a krajiny
4. Základní informace k životní situaci

Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické i fyzické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

a) Údržba zeleně spočívá v systematické péči o zeleň. Její součástí je ošetřování trávníků, výsadby dřevin, probírky porostů v rámci výchovných zásahů, odstraňování náletů a výmladků, zajišťování čistoty a pořádku - Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, referát životního prostředí, 1. patro, dveře č. 206

b) ve smyslu § 8 odst. 1 uvedeného zákona ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, tj. v přenesené působnosti - Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, dveře č. 107, referát životního prostředí
c) ochrana zeleně při realizaci výstavby -  Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, dveře č. 206, referát pro zemědělství a pozemky

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Na základě písemně podané žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. David Staněk, e-mail: stanek@brno-lisen.cz , tel.: 544 424 877

paní Ing. Monika Fleková, e-mail: flekova@brno-lisen.cz, tel.: 544 424 873

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemná žádost

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vstup do zeleně

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - pdf

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - doc

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V problémových případech mohou být MMB, ČIŽP, AOPK ČR.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

nelze

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí Útvaru tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň. Uplatňuje se prostřednictvím OŽP MMB.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložením pokuty fyzické či právnické osobě ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

Komu doručit žádost a jaké doklady k žádosti přiložit.

22. Další informace

Tel: 544 424 877, 544 424 873.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

OŽP Magistrátu města Brna.
Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody ČR.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

26. Kontaktní osoba

Mgr. David Staněk, paní Květoslava Hudcová.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá David Staněk.
Kontakt: David Staněk, , tel.: 544424877
Další informace: Dveře č.: 206

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů