Místní poplatek z pobytu

3. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek z pobytu
4. Základní informace k životní situaci

Poplatek z pobytu se vybírá v ubytovacích zařízeních na území MČ Brno-Líšeň určených k přechodnému ubytování za úplatu. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen poplatek vybrat od poplatníka, tj. ubytované osoby.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ubytovatel - fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, JUDr. Eva Vacková, tel. 544 424 860, email vackova@brno-lisen.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek z pobytu činí 21,- Kč za osobu a den (za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu).

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ubytovatel je povinen odvádět poplatek čtvrtletně bez vyměření, vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí na účet městské části, a zároveň podat písemné hlášení s výpočtem poplatku.

Pokud plátce poplatku neodvede poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří ÚMČ poplatek výměrem. Včas nezaplacené poplatky může zvýšit až na trojnásobek.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích (ve znění následujících změn a doplňků)

Vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích (ve znění následujících změn a doplňků)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor MČ Brno - Líšeň

26. Kontaktní osoba

JUDr. Eva Vacková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vzhledem k mimořádným okolnostem koronavirové pandemie v roce 2020 vydal Magistrát města Brna rozhodnutí, kterým v plné výši prominul místní poplatek z pobytu na území města Brna za období 25.5. - 31.12.2020.

Poslední úprava: 19. 10. 2020.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: