Místní poplatek z pobytu

3. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek z pobytu
4. Základní informace k životní situaci

Poplatek z pobytu se vybírá v ubytovacích zařízeních na území MČ Brno-Líšeň určených k přechodnému ubytování za úplatu. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen poplatek vybrat od poplatníka, tj. ubytované osoby.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ubytovatel - fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, Mgr.Bc. Dušan Janča, tel. 544 424 866, email  janca@brno-lisen.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek z pobytu činí 21,- Kč za osobu a den (za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu).

 

Správní poplatek lze uhradit bankovním převodem,  v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ubytovatel je povinen odvádět poplatek čtvrtletně bez vyměření, vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí na účet městské části, a zároveň podat písemné hlášení s výpočtem poplatku.

Pokud plátce poplatku neodvede poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří ÚMČ poplatek výměrem. Včas nezaplacené poplatky může zvýšit až na trojnásobek.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích (ve znění následujících změn a doplňků)

Vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích (ve znění následujících změn a doplňků)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor MČ Brno - Líšeň

26. Kontaktní osoba

Mgr.Bc. Dušan Janča

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.10.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vzhledem k mimořádným okolnostem koronavirové pandemie vydal Magistrát města Brna v roce 2020 rozhodnutí, kterým v plné výši prominul místní poplatek z pobytu na území města Brna za období 25.5. - 31.12.2020. V roce 2021 je vydáno obdobné rozhodnutí  Magistrátu města Brna, poplatek je prominutý za období 24.5. - 31.12.2021.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Eva Vacková – Veselá.
Kontakt: Eva Vacková – Veselá, , tel.: 544424860
Další informace: dveře č. 208

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů