Krizové situace v rodinách s dětmi

3. Pojmenování (název) životní situace
Krizové situace v rodinách s dětmi
4. Základní informace k životní situaci

Obtížné sociální problémy občanů mající ve výchově děti a těhotné ženy, sociální problémy dětí a mládeže.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občané, děti, mládež trvale žijící v Brně, v MČ Brno-Líšeň.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Krizová životní situace je řešena individuálně, záleží na konkrétním typu případu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat příslušné oddělení sociálně právní ochrany dětí buď osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Sociální odbor MČ Brno-Líšeň, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Jírova 2.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Sociální odbor MČ Brno-Líšeň, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Jírova 2.
Vedoucí odboru Ing. Ivona Dvořáková t.č. 544 424 830, Kateřina Brzobohatá DiS. t.č. 544 424 835, Mgr. Nikol Grydilová t.č. 544 424 836, Mgr. Monika Kmoničková, t.č. 544 424 855, Mgr. Martina Minaříčková DiS. t.č. 544 424 831, Bc. Eliška Zoufalá Dis, t.č. 544 424 833.

Na základě anamnézy případu lze vzniklou situaci řešit také s dalšími institucemi sociální sítě /např. manželské poradny, pedagogické poradny, střediska výchovné péče, krizová centra/ a také se školami, soudy, policií a lékaři.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady související s řešením konkrétní životní situace občana.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Konzultace nevyžaduje vyplnění formulářů, jinak webové stránky www.mpsv.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poradenství je poskytováno bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poradenství a konzultace občanům je řešeno bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Sociální pracovníci, terapeuti institucí sociální sítě.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Aktivní spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

dvorakova@brno-lisen.cz 

grydilova@brno-lisen.cz 
brzobohata@brno-lisen.cz

zoufala@brno-lisen.cz

kmonickova@brno-lisen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině , zákon č. 91/1988,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Výkon rodičovské zodpovědnosti výchova a výživa za dobu před a po rozvodu, rozvody rodičů, stanovení a úprava výživného na dítě, styk rodiče s dítětem, který nemá dítě svěřené do své výchovy, změna výchovného prostředí dítěte, střídavá péče rodičů o dítě, společná péče rodičů o dítě, podání návrhů k soudu I. stupně/ rozvody, výkony rodičovské zodpovědnosti, apod./, azylové bydlení, domácí násilí, zanedbání rodičovské péče, psychické a fyzické týrání dítěte, sexuální zneužívání dítěte, informace o dávkách státní sociální podpory, poskytnutí informací a kontaktů na různé instituce sociální sítě, apod.

22. Další informace

www.mpsv.cz , www.brno.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpsv.cz, také portál veřejné správy http://portal.gov.cz

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Sociální odbor ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, PSČ 628 00 , vedoucí odboru Ing. Ivona Dvořáková.

26. Kontaktní osoba

Ing. Ivona Dvořáková, vedoucí sociálního odboru

Kateřina Brzobohatá, DiS., sociální a právní ochrana dětí

Mgr. Monika Kmoničková, sociální a právní ochrana dětí

Mgr. Nikol Drydilová, sociální a právní ochrana dětí

Mgr. Martina Minaříčková DiS., sociální a právní ochrana dětí

Bc. Eliška Zoufalá, DiS, kurátor pro mládež

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 1. 7. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Ivona Dvořáková.
Kontakt: Ivona Dvořáková, , tel.: 544424830

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů