Kam s odpadem?

3. Pojmenování (název) životní situace
Kam s odpadem?
4. Základní informace k životní situaci

Občan se potřebuje zbavit objemného (nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti či vytříděných složek (papír, sklo, PET-láhve, textil).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan může odvést objemný odpad (např. koberce, textil, nábytek, zeleň ze zahrad, dřevo, atd.) do 46 sběrných středisek odpadů. Nebezpečný odpad ( např. barvy, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla,nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, atd.) může občan uložit ve 42 sběrných střediscích odpadů nebo prostřednictvím mobilního svozu nebezpečných odpadů . 42 sběrných středisek odpadů nabízí rovněž možnost zdarma odevzdat kompletní elektrozařízení do zpětného odběru (lednice, mrazáky, sporáky, televizory, videa, monitory, počítače, vysavače, zářivky a výbojky a ostatní elektrozařízení).
Vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, PET-láhve, textil) lze odložit do volně rozmístěných kontejnerů na příslušnou komoditu nebo do sběrných středisek odpadů.
Seznam SSO www.sako.cz/sso/seznam

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan si může vybrat k odvozu odpadu kterékoliv sběrné středisko odpadů v Brně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát životního prodtředí, Jírova 2, 628 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát životního prostředí, Jírova 2, 628 00 Brno, dveře č. 206, Mgr. David Staněk, tel. 544 424 877,
e-mail: stanek@brno-lisen.cz.
Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace
V neúředních dnech pouze po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádné.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ne.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vyhláška č.6/2005 o odpadech v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Žádné.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

21. Nejčastější dotazy

Občan platí v SSO pouze za stavební suť (0,50 Kč/1kg) a pneumatiky (30 Kč/1ks).
Sběrná střediska odpadů přijímají odpady jen do naplnění své kapacity! Občan může odpad odvézt do kteréhokoliv sběrného střediska odpadů v Brně. Občan provede u odpadu odevzdávaného do sběrných středisek odpadů objemovou úpravu (např. rozložení skříně na desky) a roztřídění odpadů dle pokynů pracovníka obsluhy.

22. Další informace

Mgr. David Staněk, stanek@brno-lisen.cz , tel.: 544 424 877.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádné.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát životního prostředí, Jírova 2, 628 00 Brno.

26. Kontaktní osoba

Mgr. David Staněk, tel.: 544 424 877.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá David Staněk.
Kontakt: David Staněk, , tel.: 544424877
Další informace: Dveře č.: 206

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů