Dítě v základní škole

3. Pojmenování (název) životní situace
Dítě v základní škole
4. Základní informace k životní situaci

Vzdělávání je proces učení se, získávání a osvojování si znalostí a dovedností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce žáka, ředitel příslušné ZŠ, příslušný odbor školství, sociální odbor ÚMČ Brno-Líšeň.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Být způsobilý k právním úkonům

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ústní nebo písemnou žádostí o informaci, sdělení, radu u ředitele ZŠ nebo u příslušného referátu školství nebo v pedagogicko-psychologické poradně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ZŠ - ředitel, ÚMČ Brno-Líšeň - referát školství, MMB OŠML, Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor školství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ZŠ - ředitel

 

ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, Brno - referát školství, Milena Dohnalová,

I. poschodí, dveře č. 205, tel: 544 424 863,

e-mail: dohnalova@brno-lisen.cz

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

 

MMB OŠML, Dominikánské nám. 3, Brno - vedoucí odboru, PhDr. Petr Hruška, MBA, tel: 542 172 100, e-mail: hruska.petr@brno.cz

Úřední hodiny: Pondělí a středa: 8:00-17:00 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodný list dítěte ( u zápisu do školy)

V oprávněných případech žádost o odklad školní docházky, vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a pediatra.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška k zápisu do ZŠ je k dispozici u ředitele příslušné ZŠ.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

bez poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 30 dnů

16. Elektronická služba, kterou lze využít

dohnalova@brno-lisen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. - o předškolním vzdělávání

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí ředitele v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta, event. odebrání sociálních dávek

21. Nejčastější dotazy

Jaké jsou profilace jednotlivých ZŠ v městě Brně?

Více na : www.brno.cz

22. Další informace

ředitel příslušné ZŠ

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

MŠMT ČR: www.msmt.cz

OŠ KÚ JmK: www.jmskoly.cz

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor - referát školství

26. Kontaktní osoba

Milena Dohnalová, tel.: 544 424 863, dveře č. 205

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 25. 2. 2022. Za správnost obsahu odpovídá Milena Dohnalová.
Kontakt: Milena Dohnalová, , tel.: 544424863
Další informace: dveře č. 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů