Dítě v mateřské škole

3. Pojmenování (název) životní situace
Dítě v mateřské škole
4. Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se do MŠ hlásí děti ve věku dovršených 3-6 let.

Třída MŠ se naplňuje do 24 dětí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče příp. jiný zákonný zástupce dítěte a ředitel/ka MŠ

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ředitel/ka MŠ stanoví místo a dobu zápisu do MŠ pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém (webové stránky MŠ). Ředitel/ka rozhodne o zařazení dítěte do MŠ zpravidla k začátku školního roku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Informací u ředitele/ky MŠ a přihlášením dítěte do MŠ.

8. Na které instituci životní situaci řešit

MŠ, MMB OŠML

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ředitel MŠ

ÚMČ Brno-Líšeň - referát školství, Milena Dohnalová, I. poschodí, dveře č. 205, tel: 544 424 863,

e-mail: dohnalova@brno-lisen.cz

Úřední hodiny: viz. úřad - povinné informace

MMB OŠML, Dominikánské nám. 3, Yvona Šebestová, 1.poschodí, dveře č. 104, tel: 542 172 179,

e-mail: sebestova.yvona@brno.cz

Úřední hodiny: Pondělí a středa: 8:00-17:00 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodný list dítěte

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v MŠ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

do 30 dní

16. Elektronická služba, kterou lze využít

dohnalova@brno-lisen.cz

sebestova.yvona@brno.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), Vyhláška č. 14/2005 Sb. - o předškolním vzdělávání

18. Jaké jsou související předpisy

Prováděcí předpisy k zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a k zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ ke krajskému úřadu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ředitel MŠ může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte jestliže:

a) dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do MŠ déle než dva týdny nedochází

b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitele se zákonným zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla neúspěšná

c) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úplaty

21. Nejčastější dotazy

Jaká je délka provozu MŠ?

- ½ dne

- celý den (od 6:30 h do 16:30 h)

- internátní (pondělí - pátek)

- s prodlouženým provozem (od 6:30 h do 19:00 h)

22. Další informace

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, referát školství

26. Kontaktní osoba

Milena Dohnalová, tel: 544 424 863, dveře č. 205

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 25. 2. 2022. Za správnost obsahu odpovídá Milena Dohnalová.
Kontakt: Milena Dohnalová, , tel.: 544424863
Další informace: dveře č. 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů