Církevní sňatek

3. Pojmenování (název) životní situace
Církevní sňatek
4. Základní informace k životní situaci

Podání žádosti na matrice Úřadu městské části Brno-Líšeň. Matrika vydá snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek osvědčení, že splnili požadavky zákona pro uzavření církevního sňatku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo jeden z nich se zmocněním druhého, po předložení žádosti o vydání osvědčení a příslušných dokladů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci, případně jeden ze snoubenců předloží při osobní návštěvě na matrice vyplněný a oběma snoubenci podepsaný "Dotazník k uzavření manželství" a písemnou žádost o vydání  "Osvědčení k uzavření církevního sňatku" a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvednou "Osvědčení".

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň - odbor majetkoprávní, matrika

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 207
Magdalena Mikšátková, tel. 544 424 845, e-mail : miksatkova@brno-lisen.cz

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 205
Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, e-mail : dohnalova@brno-lisen.cz

Úřední hodiny: viz. úřad - Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz

  • rodný list

  • popř.pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela

cizinci předloží :

  • pas

  • rodný list s překladem soudního tlumočníka a příslušnými ověřeními

  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem soudního tlumočníka a příslušnými ověřeními, popř.pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem soudního tlumočníka a  příslušnými ověřeními, popř.úmrtní list s překladem soudního tlumočníka a příslušnými ověřeními.

  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů před sňatkem

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání osvědčení (doc.)
Žádost o vydání osvědčení (pdf.)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven na 500,- Kč.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Individuálně po dohodě s účastníky řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Snoubenci, kteří hodlají uzavřít církevní sňatek.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou žádné opravné prostředky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou-li potřebné doklady předloženy do stanoveného termínu, nemůže se sňatek uskutečnit.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor

26. Kontaktní osoba

Magdalena Mikšátková - matrikářka, tel.: 544 424 845
Milena Dohnalová - matrikářka, tel. 544 424 863

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

Poslední úprava: 10. 1. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Magdalena Mikšátková.
Kontakt: Magdalena Mikšátková, , tel.: 544424845
Další informace: Dveře č.: 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů