Alternativní vzdělávací programy

3. Pojmenování (název) životní situace
Alternativní vzdělávací programy
4. Základní informace k životní situaci

Vzdělávací programy, podle kterých je možno vyučovat

      - Waldorfská škola - waldorfská pedagogika

      - MŠ a ZŠ Montessori, Daltonský plán

      - školní vzdělávací program jednotlivých MŠ a ZŠ

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

rodiče, popř. oprávněný zástupce žáka

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

návštěva příslušné ZŠ nebo MŠ

8. Na které instituci životní situaci řešit

 ZŠ nebo MŠ, ÚMČ Brno-Líšeň - referát školství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ředitel ZŠ nebo MŠ, ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, referát školství - Milena Dohnalová,

tel: 544 424 863, e-mail: dohnalova@brno-lisen.cz

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

dohnalova@brno-lisen.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. - o předškolním vzdělávání

21. Nejčastější dotazy

Waldorfská škola - ZŠ Masarova 11, Brno

Daltonský plán - využívá ZŠ Masarova 11, Brno

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkový odbor - referát školství

26. Kontaktní osoba
Milena Dohnalová, 544 424 860, dveře č. 205
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 25. 2. 2022. Za správnost obsahu odpovídá Milena Dohnalová.
Kontakt: Milena Dohnalová, , tel.: 544424863
Další informace: dveře č. 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů