Park Houbalova. Tvoříme Líšeň, společně.

Zpátky

Prezentace parku Houbalova při ZŠ Masarova

Druhé listopadové pondělí představili Ing. Markéta Zajíčková a Ing. Michal Pôbiš v sále radnice za přítomnosti veřejnosti ideový záměr pro zadání projekčních prací k plánovaným úpravám parku Houbalova. Nicméně se stále nacházíme jaksi před startem.

  1. Je potřeba majetkově scelit pozemky. Brno zahájilo s podporou Líšně právní úkony k získání posledního pozemku v území.
  2. Líšeň požádala o svěření předmětných pozemků na jaře 2019, aby mohla zahájit projektové práce.
  3. Nechali jsme zpracovat odborný posudek na dřeviny, abychom znali jejich zdravotní stav a perspektivnost.
  4. Nechali jsme také zpracovat ideovou studii budoucího směřování území, s níž se můžete seznámit na webu radnice. (viz QR kód)
  5. Za riziko považuji, že je území ze 40 % ve stavebních plochách, tedy zastavitelné.
  6. Omezující je vedení velmi vysokého napětí, včetně jeho ochranného pásma.

V návrhu rozpočtu jsou zapojeny finanční prostředky, abychom zadali projekt a otevřeli zeleň veřejnosti, zabránili případné výstavbě a uchovali i pro budoucnost plochy veřejné zeleně. Plánujeme využít potenciál dešťové vody ze střech bytových domů a zapojit ji do krajiny. Rádi bychom postupovali dle zásad Územně ekologické stability území (MŽP). Chceme zachovat a pracovat se stromy, které v území rostou a jsou zdravé.  Mezi další požadavky počítáme zachování větší intimity a diskrétnosti v území v protikladu k otevřenosti Rokle. Zároveň však musíme zajistit bezpečnost a potlačit negativní jevy, především vandalství a rušení nočního klidu. Rádi bychom propojili sídliště bezpečnou cestou pro pěší a území napojili pomocí chodníku/stezky vedoucí po tramvajovém náspu k Havaně a zde se připojili na systém cest a chodníků bez automobilové dopravy.

Současně bychom rádi vybudovali chybějící chodník spojující bytový dům Sedláčkova se ZŠ Masarova. Zvýšili bychom bezpečnost chodců, neboť dle Policie ČR nelze v těchto místech zřídit další přechod a přecházení není tedy bezpečné. V tomto případě však bude záležet na vlastnicích pozemků v sousedství bytového domu Sedláčkova, jako vlastníků částí pozemků potřebných pro vybudování nového chodníku.

Nebude to hned. Všechno musíme řádně připravit, vykomunikovat a naprojektovat. Vím, o čem mluvím, stál jsem u zrodu projektu líšeňské Rokle v roce 2006. Jeho realizace se táhne přes 13 let a v podstatě trvá, stále je co dělat.

Budu rád, pokud přispějete svým názorem k budoucí podobě tohoto území. Pište mi a zasílejte Vaše náměty na email: stefan@brno-lisen.cz . Vaše podněty budu shromažďovat a předám budoucím projektantům k inspiraci a vypořádání.

Břetislav Štefan, Váš starosta

Prezentace park Houbalova_Stránka_01Prezentace park Houbalova_Stránka_02Prezentace park Houbalova_Stránka_03Prezentace park Houbalova_Stránka_04Prezentace park Houbalova_Stránka_05Prezentace park Houbalova_Stránka_06Prezentace park Houbalova_Stránka_07Prezentace park Houbalova_Stránka_08Prezentace park Houbalova_Stránka_09Prezentace park Houbalova_Stránka_10Prezentace park Houbalova_Stránka_11Prezentace park Houbalova_Stránka_12Prezentace park Houbalova_Stránka_13Prezentace park Houbalova_Stránka_14Prezentace park Houbalova_Stránka_15Prezentace park Houbalova_Stránka_16Prezentace park Houbalova_Stránka_17

Prezentace park Houbalova_Stránka_18

Prezentace park Houbalova_Stránka_19

Související články

Park Houbalova - výsledek ankety 20. 9. 2021 Park Houbalova
Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
Architekti: koncepce nového parku Houbalova 3. 1. 2020 Park Houbalova

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 16. 12. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: