Organizační odbor

Zpátky

Černá Alexandra Mgr. Bc. - vedoucí odboru, dveře č. 302, tel.: +420 544 424 840, mobil: +420 724 925 260

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Dveře č.

Telefon

Dračková Růžena referent vnitřních věcí 205

+420 544 424 855

Koláček Jan veřejné prostranství, správa budov 206

+420 544 424 872

Černohorský Ivo pomocný technický pracovník  

+420 770 100 748

Mrázek Radek DiS. správce sítě 201

+420 544 424 844, +420 608 895 534

Schneider Vít organizační pracovník, spisovna 302

+420 544 424 864, +420 606 691 018

  organizační pracovník, spisovna 304

+420 544 424 815

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.

Poslání:
Posláním organizačního odboru je zabezpečování bezproblémového chodu ÚMČ důležitého pro úspěšnou činnost ÚMČ, zadávání veřejných zakázek, získávání informací týkající se dotací pro MČ.

Vybrané působnosti:

 • zadávání veřejných zakázek
 • získávání informací o možnostech získání dotací z úrovně EU, státu, kraje, města
 • technické zabezpečení jednání rady a zastupitelstva
 • organizační a technické zabezpečení výpočetní techniky (HW, SW) pro činnost ÚMČ
 • koordinace úklidu prostor ÚMČ přes dodavatelskou firmu
 • zabezpečení BOZP, PO, OOCO,
 • zabezpečení chodu spisovny ÚMČ
 • zabezpečení správy poplatků za užívání veřejného prostranství
 • zabezpečení agendy rybářských lístků
 • organizační zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací
 • technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení
 • správa objektu radnice
 • spolupráce s OSB při zabezpečení správy budovy radnice – např. platby energií
 • zabezpečení komunikačních médií (Eurotel, Telecom, EZS, www, PCO)
 • vidimace a legalizace
 • zabezpečení poštovních služeb, veřejných sbírek
 • ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy: výpisy z Katastru nemovitostí, Rejstříku živnostenského podnikání, Obchodního rejstříku, Insolvenčního rejstříku, výpisy bodového hodnocení řidiče, výpisy z rejstříku trestu právnických osob, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vyřízení žádosti o zřízení datové schránky, její zneplatnění     a vydávání nových přístupových údajů, výpisy z údajů registru obyvatel a osob, výpisy      o využití údajů z registru obyvatel a osob, realizace změn
 • zabezpečení agendy voleb
 • zabezpečení činností týkajících se získávání dotací na financování investičních akcí
 • provádění autorizovaných konverzí dokumentů podle platných právních předpisů, vedení evidence provedených konverzí
 • zabezpečení činnosti přestupkové komise

 

Poslední úprava: 1. 4. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: