Organizační odbor

Zpátky

Černá Alexandra Mgr. Bc. - vedoucí odboru, dveře č. 302, tel.: +420 544 424 840, mobil: +420 724 925 260

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Dveře č.

Telefon

Dračková Růžena referent vnitřních věcí 205

+420 544 424 855

Koláček Jan veřejné prostranství, správa budov 206

+420 544 424 872

Černohorský Ivo pomocný technický pracovník  

+420 770 100 748

Mrázek Radek DiS. správce sítě 201

+420 544 424 844, +420 608 895 534

Schneider Vít organizační pracovník, spisovna 302

+420 544 424 864, +420 606 691 018

Babáková Klára, Bc. organizační pracovník, spisovna 304

+420 544 424 815, 778 499 426

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.

Poslání:
Posláním organizačního odboru je zabezpečování bezproblémového chodu ÚMČ důležitého pro úspěšnou činnost ÚMČ, zadávání veřejných zakázek, získávání informací týkající se dotací pro MČ.

Vybrané působnosti:

 • zadávání veřejných zakázek
 • získávání informací o možnostech získání dotací z úrovně EU, státu, kraje, města
 • technické zabezpečení jednání rady a zastupitelstva
 • organizační a technické zabezpečení výpočetní techniky (HW,SW) pro činnost ÚMČ
 • koordinace úklidu prostor ÚMČ přes dodavatelskou firmu
 • zabezpečení BOZP, PO, OOCO
 • zabezpečení chodu spisovny ÚMČ
 • zabezpečení správy poplatků za užívání veřejného prostranství
 • zabezpečení agendy rybářských lístků
 • organizační zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací
 • technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení
 • zabezpečení správy budovy radnice, pronájem
 • zabezpečení komunikačních médií (Eurotel, Telecom, EZS, www, PCO)
 • vidimace a legalizace
 • zajištění vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy :
  výpisy z Katastru nemovitostí, Rejstříku živnostenského podnikání a Obchodního rejstříku
 • zabezpečení agendy voleb, sčítání lidu
 • zabezpečení činnosti týkající se získávání dotací na financování investičních akcí

 

Poslední úprava: 1. 4. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: