Odbor správy budov

Dryšl Oldřich Mgr. Bc. – pověřený vedoucí odboru, dv. č. 204, tel.: 544 424 866, mobil: 723 468 199

Pracovníci:

 • Navrátilová Lenka, Bc. et Bc. – pokladna, dveře č. 6, tel.: 544 233 690
 • Králíková Naděžda – vedoucí domovnictví a úklid, poliklinika, tel.: 544 134 261, mobil: 775 711 172
 • Kubový Petr, Ing.– technik, dveře č. 8, tel.: 544 233 693, mobil: 773 445 101
 • Pešová Radka - technik, dveře č. 8, tel.: 544 233 693, mobil: 608 635 811
 • Měcháček Zdenko- technik, spisovna, dveře č. 8, tel.: 544 233 693, mobil: 606 769 180
 • Kružíková Danuše– účetní VHČ, dveře č. 5, tel. 517 070 068
 • Drbalová Martina - předpis nájemného, vyúčtování služeb, dveře č.7, tel.: 517 070 061, mobil: 777 485 394

Sídlo: Jírova 2609/2, 628 00 Brno – Líšeň (dříve SML p. o.)

Detašované pracoviště: Horníkova 2485/34, 628 00 Brno – Líšeň (poliklinika)

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.

Poslání:
Posláním odboru správy budov je komplexní správa Statutem města Brna svěřeného bytového fondu. Technici odboru zajišťují dodávku vody, plynu, elektrické energie, údržbu společných televizních antén, dezinfekci, deratizaci a dezinsekci, dodávku tepla a teplé vody, revize elektro, plynu, hromosvodů, výtahů, zařízení prádelen, protipožárního zařízení, zavádění měřící a regulační techniky na dodávku tepla a teplé užitkové vody, provádění běžné údržby a oprav objektů, jejich technického vybavení a společných prostor v rozsahu povinnosti vlastníka.

Vybrané působnosti:

 • vede správu bytových domů
 • zajišťuje styk s nájemci při řešení oprav v bytech, vede jejich evidenci
 • zajišťuje servisní služby pro byty (včetně havárií), kontroluje provozuschopnost všech zařízení a vybavení bytového fondu
 • kontroluje, eviduje a vyhodnocuje technický stav bytového fondu, ověřuje potřebu a rozsah oprav požadovaných nájemci bytů
 • připravuje podklady a zpracovává předlohy pro projednání v orgánech města o nájmech a pronájmech
 • zajišťuje předpis nájemného a roční vyúčtování služeb
 • připravuje podklady a podílí se na organizaci výběrových a nabídkových řízení na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce za účelem správy a údržby v oblasti správy bytového fondu
 • připravuje potřebné informace a podklady za účelem zpracování koncepce bydlení, rozboru potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města svěřeného MČ
 • zabezpečuje zpracování návrhů plánů oprav a investic majetku městské části v oblasti správy bytového fondu
 • vede evidenci nájemců bytů, společných prostor bytových domů a podnájemních vztahů
 • vede soupis společných prostor v bytových domech
 • projednává vzniklé škody na pronajatém majetku zaviněné nájemcem
 • zajišťuje úklid společných prostor bytových domů a chodníků přiléhajících k nemovitostem
 • jménem Statutárního města Brna, městské části Brno – Líšeň, podávat návrhy na zahájení řízení a dále vést správní řízení ve věci zrušení trvalého pobytu bývalých nájemců bytů, jejichž nájemní vztah skončil a kteří se z bytu odstěhovali a neprovedli změnu svého trvalého bydliště
 • vymáhání dlužného nájemného do výše tříměsíčního nájemného

Nájemcům 

Domovníci a úklid

Pravidelně aktualizovaný telefonní seznam domovníků a zaměstnanců zajišťujících úklid je zde:

Havarijní služba

V pracovní době volejte techniky - tel. 544 233 693, nebo sekretariát tel. 544 233 691.

Mimo pracovní dobu volejte v neodkladných případech firmy:

Voda, topení, plyn, odpady v bytě -  tel: 723 330 465, Firma: Popovič Vladimír

Výtahy - tel: 844 844 808, Firma: Schindler CZ, a. s., email: edispecink.cz@schindler.com

Svislá a ležatá kanalizace - tel: 723 330 465, Firma: Popovič Vladimír

Elektro - tel: 727 831 050, Firma: LUMI, s.r.o.

Zámečnické práce - tel: 548 210 899, Firma: Radek Pospíšil

Jak a kdo hradí opravy v bytě?

Vztahy mezi nájemníkem, pronajímatelem, vlastníkem atd., zejména v oblasti úhrady oprav v domě i v bytě jsou uvedeny zde:

Rozdělení techniků dle správy jednotlivých bytových domů: Počet domů: 98 Počet bytů: 2323

Radka Pešová

Josefy Faimonové 1
Josefy Faimonové 2
Josefy Faimonové 5 
Josefy Faimonové 6
Josefy Faimonové 7
Josefy Faimonové 21 
Josefy Faimonové 22
Josefy Faimonové 23 
Josefy Faimonové 24
Josefy Faimonové 25 
Josefy Faimonové 26
 
Kubíkova 2
Kubíkova 4
 
Rotreklova 1
Rotreklova 3
 
Puchýřova 1
Puchýřova 3
Puchýřova 5
Puchýřova 7
Puchýřova 9
Puchýřova 11
Puchýřova 13
 
Popelákova 1
Popelákova 2
Popelákova 3
Popelákova 4
Popelákova 5
Popelákova 6
Popelákova 8
 
Novolíšeňská 12
Novolíšeňská 14

Petr Kubový

Jírova 9
Jírova 11
Jírova 13
Jírova 15
Jírova 17
Jírova 19
Jírova 21
Jírova 23
 
Hochmanova 1
Hochmanova 3
Hochmanova 5
Hochmanova 15
Hochmanova 17
Hochmanova 19
Hochmanova 23
 
Molákova 1
Molákova 3
Molákova 5
Molákova 7
Molákova 9
Molákova 11 
Molákova 13
Molákova 15
Molákova 17
Molákova 19
Molákova 21
Molákova 23
 
Ondráčkova 20

Zdenko Měcháček

Horníkova 14
Horníkova 16
Horníkova 18
Horníkova 20
Horníkova 22
Horníkova 24
Horníkova 26
 
Synkova 2
Synkova 4
Synkova 6
Synkova 8
Synkova 10 
Synkova 12
Synkova 14
Synkova 16
 
Masarova 1
Masarova 3
Masarova 5
 
Houbalova 1
Houbalova 3
Houbalova 5
Houbalova 7
Houbalova 9
Houbalova 11
 
Poláčkova 1
Poláčkova 2
Poláčkova 3
Poláčkova 4
Poláčkova 5
Poláčkova 6
Poláčkova 7
Poláčkova 8
Poláčkova 9
Poláčkova 10
Poláčkova 11
Poláčkova 12
 
Zikova 8
Zikova 10
Zikova 12

 

Poslední úprava: 28. 1. 2019. Přečteno: 9610x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni
říjen
Po Út St Čt So Ne
1234
56 7 891011
1213141516 17 18
1920 21 22 232425
262728293031
2020
Nejbližší akce: 4. 11. 2020