Nepovolená výstavba na ulici Neklež - jak lze také prožít Zelený čtvrtek

I v naší městské části se potýkáme s tzv. „černými“ stavbami, které vznikají nebo jsou již dokončeny bez řádného stavebního povolení. Jednou z takových je i přes dvacet let rozestavěný „hotel“ na ulici Neklež, který se nachází na okraji starší zástavby Líšně.
Stavebník pracuje v jakýchsi časových vlnách bez řádného stavebního povolení a oproti původní projektové dokumentaci. V rozestavěném objektu dle jeho slov sám bydlí, i když jeho trvalé bydliště je na Husově 5, a dokonce objekt k bydlení pronajímá dalším osobám. Obyvatelé sousedních a okolních nemovitostí mě několikrát navštívili na radnici s prosbou o pomoc v bezvýchodné situaci, kdy stavebník nerespektuje rozhodnutí správních orgánů ani stavebního úřadu a ani pokuty stanovované v přestupkových řízeních jej neodrazují od pokračování prací na objektu, který okolní rodinné domy stíní, omezuje, ruší a prakticky znehodnocuje jejich hodnotu. Snažil jsem se o pomoc zajištěním možných právních služeb, ale administrativní postup a represe stavebník ignoruje.
Na Zelený čtvrtek před Velikonocemi mě tito občané telefonicky vyrozuměli o počátku dalších stavebních prací a přípravě betonáže podlah v nejvyšších patrech objektu. Vyjel jsem proto osobně spolu s tajemnicí úřadu jako představitelkou státní správy prošetřit avizované skutečnosti a zároveň jsem přivolal městskou policii. Po příjezdu na místo jsem zaparkoval své vozidlo v jednosměrné pozemní komunikaci v souladu s dopravními předpisy za zde stojící rozměrné vozidlo, které dopravuje beton na místo určení. Toto vozidlo stálo tou dobou v protisměru a čekalo na čtyři domíchávače betonu. Mým vozem jsem dalšímu připojení domíchávačů prakticky zamezil. Následně jsme stavebníka vyzvali k předložení platného stavebního povolení a vzhledem k tomu, že vozidlo stavby stálo v protisměru a tím porušovalo dopravní předpisy, požadovali jsme dále povolení záboru pozemní komunikace. Ani jeden z požadovaných dokumentů nám nebyl stavebníkem uspokojivě předložen. Poté, co stavebník odmítal uposlechnouti pokyny městské policie, přijela na místo situaci řešiti Policie ČR.
Chtěl bych tímto poděkovat všem zástupcům složek policie, kteří se na místo dostavili, za pomoc a podporu v řešení komplikované situace. Vím, že moje řešení nebylo příliš vhodné a standardní, ale pro tentokrát bylo účinné, a po několika hodinách skutečně všechna vozidla stavby odjela a stavebník v betonování nepokračoval.
Hlavně bych rád poděkoval občanům nejenom této lokality, kteří nejsou lhostejní k chování stavebníka, nerespektujícího rozhodnutí o zastavení nepovolené stavby hotelu na ulici Neklež vydané v roce 2013 stavebním úřadem MČ Brno-Líšeň.
Jeho přestupky jsou a i nadále budou řešeny ve správních řízeních a věřím, že jsem mu alespoň jeho nezodpovědné jednání do budoucna zkomplikoval a vyslal jasný signál jeho dodavatelům a spolupracovníkům.
Budu samozřejmě dál usilovat všemi dostupnými prostředky, aby se celá situace vyřešila a obyvatelé okolních nemovitostí nemuseli žít v neustálém stresu, bezpráví a nepohodě.

Břetislav Štefan,
starosta

 

Neklež_16a

Neklež_16b

 

 

Související články

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Přidat reakci na článek
Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
* E-mail nebude zobrazen
*
 
Poslední úprava: 20. 4. 2016. Přečteno: 1451x.
Jméno
Akce v Líšni