Matrika ÚMČ Brno-Líšeň

Pro orientaci sdělujeme, co vyřídíte na matrice ÚMČ Brno – Líšeň

 1/ Uzavírání manželství – pro všechny občany
Je třeba předložit – platný občanský průkaz a rodný list. Pokud je některý ze snoubenců rozvedený nebo vdovec, musí předložit rozsudek o rozvodu manželství s nabytím právní moci nebo úmrtní list. Sňatek s cizím státním příslušníkem je složitější na vyřizování a proto doporučujeme osobní domluvu.

Občanům, kteří chtějí uzavřít manželství, nabízíme tip pěkného a romantického prostředí v Líšni, kde lze manželství uzavřít:
 Zámek Belcredi v Líšni

 2/  Osvědčení k uzavření manželství – církevní sňatky v Líšni

 Je třeba předložit stejné doklady, které jsou uvedeny v bodě 1/. 

 3/  Úmrtí – vyřizujeme úmrtní listy občanů zemřelých v Líšni nebo na Vinohradech
Žadatel o vydání úmrtního listu musí předložit občanský průkaz zemřelého, svůj občanský průkaz, případně rodný list. Úmrtní listy se vydávají jen rodinným příslušníkům – děti, rodiče, prarodiče, vnuci.

 4/  Duplikáty matričních dokladů vystavujeme až od  roku 2003
Je třeba předložit občanský průkaz.

 5/  Určení otcovství před narozením i po narození dítěte
K vyřízení je třeba, aby se dostavili matka i otec dítěte a musí předložit občanský průkaz, rodný list, žena těhotenský průkaz.Pokud je žena rozvedená, předloží rozsudek o rozvodu manželství s nabytím právní moci.

 6/  Vrácení příjmení po rozvodu manželství do 6 měsíců od nabytí právní moci  na předchozí příjmení
 Je třeba předložit občanský průkaz, rozsudek s nabytím právní moci a oddací list.

 7/  Změny jména a příjmení
 Je třeba předložit : 

 • rodný list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství s nabytím právní moci 
 • souhlas otce /matky/ - pokud se jedná o nezletilého dítě 
 • rozhodnutí soudu v případě, že otec nebo matka se změnou příjmení dítěte nesouhlasí 
 • občanský průkaz matky /otce/ 
 • pokud se žádá o změnu pro dítě starší 15-ti let, musí být napsán souhlas i dítětem, že s touto změnou souhlasí 
 • u změny příjmení dítěte je třeba doložit doklad o státním občanství – vydá MMB, Husova 3 – odbor vnitřních věcí 
 • potvrzení o trvalém bydlišti-vydá MMB, Husova 5
 • správní poplatek za změnu příjmení je 1000,- Kč

 8/ Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – potřebné pro sňatek v cizině
 K vyřízení je třeba předložit občanský průkaz, rodný list, rozvedení – rozsudek o rozvodu, vdovci – úmrtní list.
 Správní poplatek 500,- Kč.

 9/ Výpis z rejstříku trestů – je  třeba předložit občanský průkaz. Za vydání ověřeného výpisu zaplatíte správní poplatek 100,- Kč na pokladně úřadu.

Bližší informace obdržíte na matrice našeho ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2 buď telefonicky na č.544 424 845 nebo při osobní návštěvě v úřední dny pondělí,středa od 8.00 do 17.00 hod. a pátek 8.00 do 11.30 hod.

 

   Co u nás na matrice nevyřídíte ?

 1.  Občanské průkazy - jen Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5
  ( tel.: 542 175 174, 542 175 130 -134, 542 175 137-139)
   
 2. Řidičské průkazy – vyřizuje pouze  Magistrát města Brna, Registr řidičů, Kounicova  67,
  příjem žádostí : 542 174 285-288, výdej řidičských průkazů a výpisů : 542 174 070 -073
   
 3. Cestovní pasy - vyřizuje pouze Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5
  ( tel.: 542 175 174, 542 175 240, 542 175 100, 103, 105, 107, 108, 110)
   
 4. Trvalý pobyt - nahlášení nebo změnu trvalého pobytu vyřizuje pouze Magistrát města Brna,
  Odbor správních činností, Husova 5 ( tel.: 542 175 174, 542 175 120-124, 542 175 053-054)


 

Související články

Poslední úprava: 8. 11. 2019. Přečteno: 83241x. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni