Mateřská škola Hochmanova

Zpátky

Mateřská škola Hochmanova se nachází na ulici Hochmanova v městské části Líšeň.

Dne 29. 1. 1988 byla na brněnském sídlišti Líšeň slavnostně otevřena naše mateřská škola – poslední z postavených mateřských škol v sídlišti. Vzhledem ke svému poslání je poloha školy volena velmi dobře. Nachází se v severovýchodní části sídliště, mimo rušné silnice, ale přesto je zde dobré spojení MHD – autobusy i tramvají.

Nedaleko školy je radnice, poliklinika, dvě základní školy, veřejná knihovna. S těmito institucemi máme navázanou úzkou spolupráci. Blízkého lesa využíváme při vycházkách s dětmi k pozorování a ochraně přírody. V rámci environmentálního vzdělávání dětí navštěvujeme i chráněné krajinné území Hády, které se nachází poblíž naší MŠ, s dětmi jezdíme na výlety i do chráněné krajinné oblasti Mariánské údolí.

Budova  mateřské školy je moderní, účelová, jednopodlažní,  má tři třídy s vhodným vybavením, vlastní kuchyní a školní zahradou. Do naší školy je možné přijmout celkem 84 dětí.

 

Děti ve třídách jsou věkově smíšené. S dětmi pracuje kolektiv učitelek, které mají citlivý přístup k dětem, dále se soustavně vzdělávají a při práci využívají nejnovějších metod.  Hlavním cílem naší práce je, aby se zde děti dobře adaptovaly a  úspěšně se zapojily do života v kolektivu dětí. Chceme,  aby vztah učitelky a dětí, rodičů i ostatních zaměstnanců školy byl partnerský, založený na vzájemném respektu a úctě. Tímto přístupem je všem dětem zajištěno rovnocenné postavení. Ve třídách je vše uzpůsobeno dětem, které vedeme k samostatnosti. Naším zájmem je, aby se dětem a dospělým v naší MŠ líbilo - cítili se spokojeně, jistě a bezpečně.

Od roku 2001 pracuje naše škola podle mezinárodního vzdělávacího programu Začít spolu. Program Začít spou buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současného a budoucího světa. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

Děti se rozvíjí v oblasti pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a rozumové. Jsme také zapojeni do projektu Technická MŠ.

Ve školce máme kromě dostatku didaktických, tělovýchovných a technických hraček a her také keramickou pec, kterou mají možnost učitelky s dětmi během roku využívat. Tím je zajištěno podnětné vzdělávací prostředí umožňující prožitkové a kooperativní učení dětí hrou a činnostmi.

V součinnosti s Klubem rodičů pořádáme několikrát do roka společné akce. Rádi se s Vámi také potkáváme při přiležitosti různých oslav a svátků jako jsou vánoční dílničky, Den matek, Den otců, Malá maturita a další.

Kromě tohoto máme minimálně dvakrát do měsíce různé kulturní, vzdělávací, bezpečnostně vzdělávací a jiné akce pořádané buď u nás ve školce nebo formou výletu za poznáním. V rámci spolupráce s ZŠ Holzova chodíme do bazénu na předplavecký výcvik.

Stále pracujeme na zvelebování školní zahrady, tříd i kuchyně naší MŠ.

Mateřská škola je druhým domovem Vašich dětí, proto budeme rádi pokud činnosti, které připravujeme, budou pro děti co největším přínosem a pokud budou děti ve školce spokojené a prožijí zde krasný předškolní čas.

Kontaktní informace

Adresa Hochmanova 25, 628 00 Brno - Líšeň
E-mail [obfuscate_1_|103|110|42|95|103|98|104|103|92|104|59|111|92|114|109|97|103|41|93|117]
Telefon 544 210 331
Web www.mshochmanova.cz
 


Další z rubriky

Fotogalerie

Poslední úprava: 25. 10. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů