LN-Zprávy z radnice

Dotace na úpravu zahrad při MŠ
Výměna oken ZŠ Holzova a rekonstrukce kuchyně
Dětská hřiště
Poliklinika Horníkova – zahájení poslední etapy rekonstrukce
Žádosti o dotace EU v rámci programu IPRM
Zvýšení bezpečnosti na přechodech
Ukončení generální opravy školní kychyně ZŠ Holzova
Sociální služby se prezentovaly v Líšni
Bytová výstavba na ulici Houbalově
Oprava teplovodů v sídlišti Líšeň
Nová hřiště v Líšni
Vzpomínka na pana Václava Košuliče
Senior linka bezpečí MP Brno
Zlepšení parkování na ulici Josefy Faimonové
Nová parkovací místa před poliklinikou Horníkova
1 4 6 7 8 9 10 11