LN-Zprávy z radnice

Staré věci, nové použití
Kvalitní půda pro Rokli
SENzační SENioři v Líšni
Dětská hřiště mají nového správce
Návštěva Charity 77/ Senzačního Seniora v městské části Brno-Líšeň v rámci projektu Réva
Televizáci uklízeli
E-mailová upozornění na bloková čištění v MČ Brno-Líšeň
Expozice o Líšni - studie proveditelnosti
Ocenění pedagogů
Blízkost přes vzdálenost půlstoletí
Podporujeme stávající kulturní projekty a máme zájem o nové
Poliklinika Horníkova
Návštěva v domovech pro seniory
Blahopřání jubilantům
Kluziště v Líšni již od příští sezony
1 2 3 4 5 6 7 9 11