Kryty v městské části Brno-Líšeň a ve městě Brně

Zpátky

Objevují se dotazy na možnosti krytů v rámci městské části. Obecně ve všech zděných bytových domech lze upravit sklepní prostory na improvizované úkryty pro krátkodobé ukrytí. Panelové domy k tomu nejsou vhodné, protože při zhroucení konstrukce stropy sklepů neunesou tíhu trosek. Panelová výstavba byla realizována bez souběžného budování kapacit k ukrytí.

Na webových stránkách HZS existuje seznam objektů určených k ukrytí podle jednotlivých obcí bez bližšího určení umístění těchto objektů, tyto informace jsou veřejně dostupné, ale nemají prakticky žádnou vypovídající schopnost. Odkaz na tyto informace máme na našich webových stránkách v sekci krizové řízení. Zde je popsán postup, jak se má občan v konkrétních situací zachovat.

Oficiálně existují v rámci města Brna pouze dva původní velké „kryty“ – 10-Z (Husova) a Denis (Nové sady), ale jejich kapacita je v řádech stovek lidí, navíc jsou využívány i pro jiné účely. Centrální sklady, kde by byly uloženy plynové masky a další prostředky osobní protichemické ochrany pro veškeré obyvatelstvo v tuto chvíli neexistují. Stejně tak již neexistují zmíněné „komplexní plány ochrany civilního obyvatelstva“, ale soustava krizových plánů, havarijních plánů, a dalších dokumentů, ve kterých jsou připravena opatření pro různé situace včetně výpadků dodávek energií. Aktuální legislativa s ohledem na rizika v naší republice počítá především s využitím tzv. improvizovaných úkrytů – sklepy, podchody, obecně stavebně kryté prostory.

Doporučené postupy pro řešení konkrétních mimořádných situací a krizových stavů najdete na web stránkách města Brna, v sekci Bezpečnost (https://www.brno.cz/obcan/bezpecnost), případně na portálu HZS JMK Krizport (www.krizport.cz).

Městská část je v úzkém kontaktu s pracovníky Odboru obrany MMB a ti nám vždy aktuální informace zasílají a my je dále poskytujeme prostřednictvím našich webových stránek a elektronické úřední desky občanů naší městské části. Dále dostáváme pravidelně i informace z výše uvedeného portálu HZS JMK Krizport a také tyto informace, pokud se týkají občanů zveřejňujeme. V této činnosti budeme pokračovat a můžeme Vás ujistit, že situaci sledujeme a informace Vám budeme i nadále včas poskytovat.

krizport-logo_tiny

hasičský záchranný sbor logo

 

Související články

Představení nového webu Bezpečnější Brno 26. 5. 2023 Bezpečnost
Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin 14. 11. 2022 Bezpečnost Život v Líšni
Virtuální svět 8. 6. 2022 Bezpečnost
Přechod pro chodce ulice Šimáčkova 20. 5. 2022 Doprava Bezpečnost
Kontakty pro pomoc Ukrajině 28. 2. 2022 Bezpečnost I. místostarosta
Varování před zhoršením stavu kybernetické bezpečnosti 28. 2. 2022 Bezpečnost
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin 12. 1. 2022 Bezpečnost Bydlení Život v Líšni Aktuality
Aktuálně ke koronaviru 15. 6. 2021 Aktuality Bezpečnost Zdravotnictví
1 2 3
Poslední úprava: 2. 3. 2022.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů