Klíčem je dialog - bytový fond, výše nájemného

Letošním rokem končí regulované nájemné v obecních bytech. O další výši bude rozhodovat dohoda nájemce s pronajímatelem a právě za tímto účelem vypracovalo MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) cenovou mapu nájemného, která má v případných sporech sloužit jako podklad pro stanovení oprávněnosti požadavků pronajímatele vůči nájemci. Toto nájemné je pro Líšeň stanoveno ve výši 92,50 Kč/m2/měsíc. Naším cílem je určit optimální částku, která odpovídá skutečným nákladům a zohledňuje i rozvoj bytového fondu. Obec by neměla podnikat, ale nabídnout možnost cenově přijatelného bydlení pro rodiny s dětmi, seniory, pro matky s dětmi, či samoživitele, pro které je z ekonomických důvodů nedostupné pořízení vlastního bydlení.

Pokud je MMR schopno fundovaně a takříkajíc od zeleného stolu na základě ekonomických ukazatelů stanovit maximální možnou výši nájemného pro naši městskou část na 92,50 Kč/m2/měsíc, měl by být správce schopen tuto částku na základě znalosti skutečného stavu bytového fondu vyčíslit mnohem přesněji. Včetně definování časového horizontu realizace oprav a investic. A v neposlední řadě rozhodnout a navrhnout strategii, která povede k zodpovědnému udržení a rozvoji bydlení. A také je třeba, abychom ctili Ústavu ČR, kde je mimo jiné zakotveno právo na bydlení.

Rádi bychom provedli kompletní a vypovídající analýzu stavu našeho bytového fondu, popsali si rozsah a finanční nákladnost regenerace a revitalizace v minulých letech. Dále se chceme seznámili s názorem nájemníků, který bychom mohli získat například formou různých anket a následným vyhodnocením informací, stížností či připomínek prostřednictvím například domovníků či pracovníků Správy majetku Líšeň, p. o. Takto získaná data zanalyzujeme a stanovíme tempo a finanční náročnost oprav bytového fondu.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ÚMČ Brno-Líšeň www.brno-lisen.cz

Břetislav Štefan, váš starosta

Dovoluji si vás pozvat na veřejnou diskuzi na téma Výše nájemného v obecních bytech, která se uskuteční ve středu 11. dubna 2012 od 17 hod. ve Velkém sálu radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2. 

Seznam reakcí na článek

Napsal(a) Radek S.2. 4. 2012 19:04:39
Obec by neměla podnikat, ale nabídnout možnost Reaguji na Váš citát, že by obec měla ne-podnikat, ale spíš zajistit: "cenově přijatelného bydlení pro rodiny s dětmi, seniory, pro matky s dětmi, či samoživitele, pro které je z ekonomických důvodů nedostupné pořízení vlastního bydlení."

Tak tady u té věty jsem docela zbystřil. Protože - a opravte mě pokud se pletu - obecní byty nejsou pro tyhle skupiny osob. Chcete říct, že všichni kdo v nich tady v Líšni bydlí jsou tyhle případy??
Pokud ano, tak kde najdu nějakou přihlášku abych se mohl k tomuhle bydlení dostat??
Mám pocit, že praxe byla úplně jiná: část fondu (celé ulice) se rozprodaly a část zůstala v obecních rukou. No a sociální byty tady v Líšni nejsou ani jeden.

Budu rád když odpovíte.

PS: a ústavou vymezené právo bydlet neexistuje. Více viz. např zde: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2010051705
Napsal(a) Starosta MČ Brno-Líšeň3. 4. 2012 12:59:07
Vážený pane,
ano, jsem přesvědčen, že stát by měl zajistit „cenově přijatelné bydlení pro rodiny s dětmi, seniory, pro matky s dětmi, či samoživitele, pro které je z ekonomických důvodů nedostupné pořízení vlastního bydlení“. Nástrojů jak toho dosáhnout je více, včetně ekonomických opatření na podporu výstavby, nebo budování domovů pro seniory, či domů s pečovatelskou službou, což jsou v současné době nástroje podpory v této oblasti.
Obecní byty se přidělují dle pořadníku. Zjednodušeně je hlavní kritérium stanovisko sociálního odboru (státní správa) a dále délka trvání žádosti. A absolutně netvrdím, že tyto skupiny bydlí výhradně v obecních bytech. Říkám jen, že dle platných pravidel jsou takto byty nově přidělovány. Pokud máte zájem o obecní byt postupujte prosím dle platných pravidel (více zde http://www.brno-lisen.cz/bydleni/t1328 ).
Máte naprostou pravdu, mnoho domů bylo rozprodáno a v Líšni není v tuto chvíli ani jeden sociální byt. Nemyslím si však také, že každý senior, či samoživitel je hned sociální případ. Politika sociálního bydlení je v kompetenci města Brna a myslím, že není nejlépe nastavena. Líšeň má možnost umísťovat sociální případy na Koniklecově v Novém Lískovci. Nicméně žádosti značně převyšují kapacitní možnosti, které má Líšeň k dispozici.
Právo na bydlení lze právně dovodit. Cituji například z diplomové práce paní Veroniky Michálkové, kde je uvedeno „I když není právo na bydlení v Listině základních práv a svobod, ani v zákoně výslovně upraveno, vyplývá z celé řady mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika na základě čl. 10 Ústavy vázána. Např. v čl. 16 Evropské sociální charty se hovoří o právu rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu, jež zahrnuje, pro zajištění potřebných podmínek k plnému rozvoji rodiny, závazek smluvních stran podporovat ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života, mj. i poskytováním bydlení pro rodiny, nebo čl. 4 Dodatkového protokolu k Chartě hovoří o podpoře bydlení pro staré osoby.1“ ( viz http://is.muni.cz/th/99699/pravf_m/Zanik_najmu_bytu.pdf )

Proč vymýšlet, již jednou vymyšlené. Možností, jak situaci řešit, je poučit se v zahraničí, např. v Rakousku, Německu, nebo ve Švýcarsku. Osobně mě zaujal „vídeňský model“, který alespoň rámcově představily Hospodářské noviny (více http://moderniobec.ihned.cz/c1-25224040-ve-vidni-se-bydli-krasne-a-socialne ).

Děkuji Vám za připomínky
S pozdravem Břetislav ŠtefanZde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 15. 5. 2012.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: