Informace nájemníkům bytů v bytových domech svěřených MČ Brno-Líšeň

Vážení nájemníci,


-  ve věci prodlení s platbou nájemného a dalšího plnění spojeného s užíváním bytu, žádosti o uzavření splátkového kalendáře, žádosti o prominutí poplatků z prodlení, se stížnostmi na ostatní nájemce při porušování dobrých mravů a dalšími souvisejícími záležitostmi kontaktujte písemně nebo osobně pracovnici Úřadu městské části Brno-Líšeň, 

paní JUDr. Vrabelovou Vladimíru, tel.: +420 544 424 821, 
e-mail: vrabelova@brno-lisen.cz, kontaktní adresa ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 62800 Brno.

 

- ve věci žádosti o pronájem bytu, přechodu nájmu bytu, zúžení a rozšíření nájemní smlouvy, postoupení práv a povinností (dříve výměna bytu), drobných stavebních úprav v bytě a dalších záležitostí spojených s užíváním obecního bytu se obracejte na pracovnici Úřadu městské části Brno-Líšeň,

paní Jitku Pavlíkovou, tel.: +420 544 424 867, 
e-mail: pavlikova@brno-lisen.cz, kontaktní adresa ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 62800 Brno.

Uvedené pracovnice Vám samozřejmě poskytnou i další související informace týkající se dalších dispozic s byty i předpisem a platbou nájemného a dalšího plnění spojeného s užíváním bytu, případně Vám poskytnou kontakt na příslušné spolupracovníky. 

Záležitosti související s údržbou a technickou správou bytů zajišťují technici Odboru správy budov. Kontakt na techniky : +420 544 233 693
 

Předpis a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu zajišťuje předpis nájemného Odboru správy budov, tel.:   +420 517 070 061. 

Související články

Poslední úprava: 30. 10. 2014. Přečteno: 15828x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni