Informace nájemníkům bytů v bytových domech svěřených MČ Brno-Líšeň

Zpátky

Vážení nájemníci,


-  ve věci prodlení s platbou nájemného a dalšího plnění spojeného s užíváním bytu, žádosti o uzavření splátkového kalendáře, žádosti o prominutí poplatků z prodlení, se stížnostmi na ostatní nájemce při porušování dobrých mravů a dalšími souvisejícími záležitostmi kontaktujte písemně nebo osobně pracovnici Úřadu městské části Brno-Líšeň, 

paní JUDr. Vrabelovou Vladimíru, tel.: +420 544 424 821
e-mail: [obfuscate_1_|112|109|93|89|93|107|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114], kontaktní adresa ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 62800 Brno.

 

- ve věci žádosti o pronájem bytu, přechodu nájmu bytu, zúžení a rozšíření nájemní smlouvy, postoupení práv a povinností (dříve výměna bytu), drobných stavebních úprav v bytě a dalších záležitostí spojených s užíváním obecního bytu se obracejte na pracovnici Úřadu městské části Brno-Líšeň,

paní Jitku Pavlíkovou, tel.: +420 544 424 867
e-mail: [obfuscate_1_|106|92|114|99|97|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114], kontaktní adresa ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 62800 Brno.

Uvedené pracovnice Vám samozřejmě poskytnou i další související informace týkající se dalších dispozic s byty i předpisem a platbou nájemného a dalšího plnění spojeného s užíváním bytu, případně Vám poskytnou kontakt na příslušné spolupracovníky. 

Záležitosti související s údržbou a technickou správou bytů zajišťují technici Odboru správy budov. Kontakt na techniky : +420 544 233 693
 

Předpis nájemného, změnu počtu osob v bytě a vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu zajišťuje Odbor správy budov - předpis nájemného: paní Martina Drbalová, tel.: +420 517 070 061 e-mail: [obfuscate_1_|94|109|94|88|100|110|118|91|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113], kontaktní adresa ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor správy budov, Jírova 2, Brno.

Související články

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 22. 3. 2024 Úřad
Zrušení pošty - Ondráčkova 24. 4. 2023 Starosta Rada Úřad
MČ Brno-Líšeň hledá pracovníky na údržbové a úklidové práce 6. 8. 2020 Úřad
Volná místa a výběrová řízení 30. 8. 2019 Úřad
Dokumenty a jednací řády 18. 5. 2017 Úřad
Vzdálená podpora 15. 11. 2016 Úřad
Rozpočet, přehled hospodaření a závěrečné účty 30. 7. 2015 Úřad
Povinné informace 30. 7. 2015 Úřad
1 2
Poslední úprava: 30. 10. 2014.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů