Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska (e-ÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce ÚMČ Brno-Líšeň způsobem umožňující dálkový přístup.Veřejná vyhláška - Stavební povolení - „Stavební úpravy fasády balkonů Vlkova 3, 5“

Vyvěšeno od: včera, 24. 2. 2021

MČ Brno-Líšeň, Stavební odbor, Jírova 2, 628 00 Brno …
stáhnout soubor

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25.2.2021 do odvolání

Vyvěšeno od: včera, 24. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 …
stáhnout soubor

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Vyvěšeno od: 19. 2. 2021

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, www.czso.cz   … celé oznámení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol

Vyvěšeno od: 19. 2. 2021

MMB, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno …
stáhnout soubor

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví spádové obvody základních škol

Vyvěšeno od: 19. 2. 2021

MMB, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno …
stáhnout soubor

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Vyvěšeno od: 19. 2. 2021

MMB, Majetkový odbor, Kounicova 67, 601 67 Brno …
stáhnout soubor

Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B1/2020-CM, MČ Brno-střed, k.ú.Trnitá

Vyvěšeno od: 19. 2. 2021

MMB, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno …
stáhnout soubor

Veřejná vyhláška - Společné územní a stavební povolení k nakládání s vodami

Vyvěšeno od: 19. 2. 2021

MČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, Jírova 2, 628 00 Brno …
stáhnout soubor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 1 až 4/2021

Vyvěšeno od: 18. 2. 2021

ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, Brno …
stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.4/2021

Vyvěšeno od: 18. 2. 2021

ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, 628 00 Brno …
stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.3/2021

Vyvěšeno od: 18. 2. 2021

ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, 628 00 Brno …
stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.2/2021

Vyvěšeno od: 18. 2. 2021

ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, 628 00 Brno …
stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č.1/2021

Vyvěšeno od: 18. 2. 2021

ÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, 628 00 Brno …
stáhnout soubor

Opatření obecné povahy č.3/2021, Změna Územního plánu města Brna B26/11-I/2020 MČ Brno-sever, k. ú. Husovice

Vyvěšeno od: 12. 2. 2021

MMB, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno …
stáhnout soubor

« předchozí 1 2 3 4 5 6 další »
Akce v Líšni