Blokové čištění v Líšni 2022

Zpátky
Blokové čištění v Líšni 2022

SÍDLIŠTĚ

 

Úsek č.1 – VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASAROVA, SYNKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

7. 4., 23. 5., 5. 9., 26. 10. 2022

samostatná parkoviště 8. 6., 15. 9. 2022

 

Úsek č.2 – PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA, HORNÍKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

8. 4., 24. 5., 6.9., 31. 10. 2022

samostatná parkoviště: 8. 6., 15. 9. 2022

 

Úsek č.3 – MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Jírova), NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ, PODBĚLOVÁ, včetně jejich parkovišť před domy

1. 4., 20. 5., 7. 9., 3. 11. 2022

samostatná parkoviště: 25. 5., 23. 9. 2022

 

Úsek č.4 – MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA, BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Novolíšeňská), JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (průjezdná část), SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA, KLAJDOVSKÁ (část po RD St. Líšeň), včetně jejich parkovišť před domy

6.4., 27.5.,12.9.,7.11. 2022

samostatná parkoviště: 25. 5., 23. 9. 2022

 

Úsek č.5 - JOSEFY FAIMONOVÉ od ul. Novolíšeňská po křižovatku a dále od křižovatky T vlevo (slepá část ulice), PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM, včetně jejich parkovišť před domy

11. 4., 3. 6., 19. 9., 10. 11. 2022

 

STARÁ LÍŠEŇ

 

Úsek č.6 – KLICPEROVA, RAŠELINOVÁ, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ, SCHEINEROVA, FUČÍKOVA, MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, P. VELIKÉHO, HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO, JABLONSKÉHO včetně parkovišť před domy  

20. 4., 30. 5., 7. 9., 1. 11. 2022

 

Úsek č.7 – KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, BYLINKOVÁ, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREITCETLOVA, PODHORNÍ (vjezd z ul. Šimáčkova), ZAHRADNÍ, včetně parkovišť před domy

22. 4., 31. 5., 12. 9., 3. 11. 2022

 

Úsek č.8 – OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU,

KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, ŠIMÁČKOVA (mimo tzv. ZÁKOS), PODHORNÍ (vjezd z ul. Ondráčkova), MACHÁČKOVA, ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ, včetně parkovišť před domy

26. 4., 6. 6., 13. 9., 4. 11. 2022

 

Úsek č.9 – BRATŘÍ PELÍŠKŮ, VAVÁKOVÁ, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, OTISKOVA, LESKAUEROVA, BORKOVCOVA, BRATŘÍ ŠMARDŮ, POHANKOVA, NÁM. KARLA IV., HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA, BODLÁKOVA, R. KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO, HŘBITOVNÍ, včetně parkovišť před domy

28. 4, 7. 6., 14. 9., 8. 11. 2022

 

Pro termíny čištění tzv. zákosových komunikací (kde jezdí MHD), sledujte stránky Brněnských komunikací a.s.

 

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejich součástí.

Související články

Na neudržované stezce mezi Líšní a Podolím proběhl Mikulášský úklid 7. 12. 2022 Životní prostředí
Povolení vstupu do plochy veřejné zeleně (zvláštní užívání zeleně) 21. 9. 2022 Životní prostředí
Fakta o výstavbě mezi ulicemi Zikova - Elplova 29. 8. 2022 Stavební řízení Životní prostředí Bydlení Starosta
Upozornění na zvýšené riziko požárů 25. 7. 2022 Životní prostředí Ochrana přírody
Červen – měsíc myslivosti 6. 6. 2022 Život v Líšni Životní prostředí
Přechod pro chodce ulice Šimáčkova 20. 5. 2022 Doprava Bezpečnost
Brněnský dopravní podnik nabízí lidem další možnost, jak se zbavit nezaplacených pokut. Připravil vlastní akci Jaro bez dluhů s DPMB 14. 3. 2022 Doprava
1 2 3 4 6 9 11
Poslední úprava: 21. 2. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů