Blokové čištění v Líšni 2021

Zpátky
Blokové čištění v Líšni 2021

Sídliště

Úsek č. 1:   VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASAROVA a SYNKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

1.4., 24. 5., 6. 9., 25. 10. 2021; pouze parkoviště 10. 6., 22. 9. 2021

Úsek č. 2:   PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA a HORNÍKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

6. 4., 25. 5., 7. 9., 29.10.2021; pouze parkoviště 10. 6., 22. 9. 2021

Úsek č. 3:   MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ulice Jírova), NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ a PODBĚLOVÁ, včetně jejich parkovišť před domy

1.4., ,18.6., 6. 9., 2. 11. 2021; pouze parkoviště 17.5., 24.9.2021

Úsek č. 4:  MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA, BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Novolíšeňská), JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (průjezdná část), SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA a KLAJDOVSKÁ (část po RD St. Líšeň), včetně jejich parkovišť před domy

7.4., 21.6., 13.9., 8.11.2021; pouze parkoviště 17.5., 24.9.2021

Úsek č. 5:   JOSEFY FAIMONOVÉ od ul. Novolíšeňská po křižovatku a dále od křižovatky T vlevo (slepá část ulice), PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM, včetně jejich parkovišť před domy 

12.4., 25.6., 17.9., 10.11.2021

Stará Líšeň

Úsek č. 6:  KLICPEROVA, RAŠELINOVÁ, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ, SCHEINEROVA, FUČÍKOVA, MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, P. VELIKÉHO, HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO a JABLONSKÉHO, včetně parkovišť před domy

19.4., 31.5., 3.9., 4.11.2021

Úsek č. 7:     KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREITCETLOVA, PODHORNÍ, BILINKOVÁ (vjezd z ul. Šimáčkova) a ZAHRADNÍ, včetně parkovišť před domy

20.4., 1.6., 14.9., 5.11.2021

Úsek č. 8:   OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU, KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, PODHORNÍ (vjezd z ul. Ondráčkova), MACHÁČKOVA, ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ a PODOLSKÁ, včetně parkovišť před domy

22.4., 2.6., 20.9., 9.11.2021

Úsek č. 9:    BRATŘÍ PELÍŠKŮ, VAVÁKOVÁ, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, OTISKOVA, LESKAUEROVA, BORKOVCOVA, BRATŘÍ ŠMARDŮ, POHANKOVA, NÁM. KARLA IV, HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA, BODLÁKOVA, R. KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO a HŘBITOVNÍ, včetně parkovišť před domy

23.4., 8.6., 21.9., 12.11.2021

Upozornění:

Úseky hlavních komunikací, po kterých jezdí MHD (tzv. ZÁKOS), se čistí v samostatných termínech a čištění je prováděno městskou firmou Brněnské komunikace a.s. Týká se zejména ulic Sedláčkova, Houbalova, Podruhova, Novolíšeňská, Mifkova, Holzova, Trnkova, Karolíny Světlé, Belcrediho, Šimáčkova a Ondráčkova

Rozpis čištění vozovek jaro 2022 s použitím DZ

Oznámení blokového čištění

Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných dopravních značek na  komunikacích a jejich součástech, sedm dnů před tímto čištěním.

Povinnosti k zabezpečení blokového čištění

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do  8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích součástí.

Sankce

Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech, lze uložit sankci podle § 19 odst.5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst.6 zákona č. 13/1997 Sb. -  silniční vozidlo, které brání provedení blokového čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.

Související články

Aktuální informace ke kotlům na pevná paliva 24. 11. 2021 Životní prostředí
Sběr použitých tiskových kazet 11. 11. 2021 Životní prostředí
Kompostování. Jde to i na sídlišti. 11. 11. 2021 Starosta Životní prostředí
Nové nabíjecí stanice pro elektromobily - Kotlanova a Masarova 7. 10. 2021 Doprava
Vybudujeme nová parkovací místa v sídlišti 28. 6. 2021 Doprava II. místostarosta Parkovací dům Vlkova
Parkovací dům Vlkova – pozvánka na debatu 28. 6. 2021 Doprava II. místostarosta Parkovací dům Vlkova
Vernisáž výstavy soutěžních návrhů na novou podobu Náměstí Karla IV. 4. 6. 2021 Náměstí Karla IV. II. místostarosta Životní prostředí
1 2 3 4 6 8 10

Seznam reakcí na článek

Napsal(a) L. Kotouček25. 3. 2021 08:35:23
Co si mám představit pod "Rotreklova - vjezd z ulice Novolíšeňská" a "Rotreklova - vjezd z ulice Jírova". Na ulici Rotreklova je vjezd pouze z Jírovy, nevím o žádném vjezdu z ulice Novolíšeňská.
Napsal(a) Libuše Axmannová25. 3. 2021 14:29:51
Vjezd z ulice Novolíšeňské na ulici Rotreklova je v části mezi ulicemi Goldova a Michalova.
 
Ivan Kus - pozemní komunikace, ÚMČ Brno-LíšeňZde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 17. 3. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: