Blokové čištění v Líšni 2021

Zpátky
Blokové čištění v Líšni 2021

Sídliště

Úsek č. 1:   VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASAROVA a SYNKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

1.4., 24. 5., 6. 9., 25. 10. 2021; pouze parkoviště 10. 6., 22. 9. 2021

Úsek č. 2:   PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA a HORNÍKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

6. 4., 25. 5., 7. 9., 29.10.2021; pouze parkoviště 10. 6., 22. 9. 2021

Úsek č. 3:   MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ulice Jírova), NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ a PODBĚLOVÁ, včetně jejich parkovišť před domy

1.4., ,18.6., 6. 9., 2. 11. 2021; pouze parkoviště 17.5., 24.9.2021

Úsek č. 4:  MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA, BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Novolíšeňská), JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (průjezdná část), SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA a KLAJDOVSKÁ (část po RD St. Líšeň), včetně jejich parkovišť před domy

7.4., 21.6., 13.9., 8.11.2021; pouze parkoviště 17.5., 24.9.2021

Úsek č. 5:   JOSEFY FAIMONOVÉ od ul. Novolíšeňská po křižovatku a dále od křižovatky T vlevo (slepá část ulice), PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM, včetně jejich parkovišť před domy 

12.4., 25.6., 17.9., 10.11.2021

Stará Líšeň

Úsek č. 6:  KLICPEROVA, RAŠELINOVÁ, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ, SCHEINEROVA, FUČÍKOVA, MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, P. VELIKÉHO, HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO a JABLONSKÉHO, včetně parkovišť před domy

19.4., 31.5., 3.9., 10.11.2021

Úsek č. 7:     KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREITCETLOVA, PODHORNÍ (vjezd z ul. Šimáčkova) a ZAHRADNÍ, včetně parkovišť před domy

20.4., 1.6., 14.9., 5.11.2021

Úsek č. 8:   OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU, KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, PODHORNÍ (vjezd z ul. Ondráčkova), MACHÁČKOVA, ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ a PODOLSKÁ, včetně parkovišť před domy

22.4., 2.6., 20.9., 9.11.2021

Úsek č. 9:    BRATŘÍ PELÍŠKŮ, VAVÁKOVÁ, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, OTISKOVA, LESKAUEROVA, BORKOVCOVA, BRATŘÍ ŠMARDŮ, POHANKOVA, NÁM. KARLA IV, HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA, BODLÁKOVA, R. KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO a HŘBITOVNÍ, včetně parkovišť před domy

23.4., 8.6., 21.9., 12.11.2021

Upozornění:

Úseky hlavních komunikací, po kterých jezdí MHD (tzv. ZÁKOS), se čistí v samostatných termínech a čištění je prováděno městskou firmou Brněnské komunikace a.s. Týká se zejména ulic Sedláčkova, Houbalova, Podruhova, Novolíšeňská, Mifkova, Holzova, Trnkova, Karolíny Světlé, Belcrediho, Šimáčkova a Ondráčkova

data nejsou k dispozici

Oznámení blokového čištění

Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných dopravních značek na  komunikacích a jejich součástech, sedm dnů před tímto čištěním.

Povinnosti k zabezpečení blokového čištění

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do  8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích součástí.

Sankce

Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech, lze uložit sankci podle § 19 odst.5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst.6 zákona č. 13/1997 Sb. -  silniční vozidlo, které brání provedení blokového čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.

Související články

top PROGRAM PODPORY OKRASNÝCH ZÁHONŮ V BRNĚ-LÍŠNI 2021 7. 4. 2021 II. místostarosta Životní prostředí
Kontejnery na bioodpad - svoz bioodpadu ze zahrad v roce 2021 20. 3. 2021 Životní prostředí
Ochrana kvetoucích konikleců v přírodní rezervaci Kamenný vrch. 17. 3. 2021 Životní prostředí
Aktuality II. místostarosty - březen 2021 1. 3. 2021 Doprava II. místostarosta Fotovoltaika Park Trnkova
Zimní údržba chodníků v Líšni 12. 2. 2021 Život v Líšni Životní prostředí
Řez okrasných dřevin 6. 2. 2021 Životní prostředí
1 2 3 4 5 6 8

Seznam reakcí na článek

Napsal(a) L. Kotouček25. 3. 2021 08:35:23
Co si mám představit pod "Rotreklova - vjezd z ulice Novolíšeňská" a "Rotreklova - vjezd z ulice Jírova". Na ulici Rotreklova je vjezd pouze z Jírovy, nevím o žádném vjezdu z ulice Novolíšeňská.
Napsal(a) Libuše Axmannová25. 3. 2021 14:29:51
Vjezd z ulice Novolíšeňské na ulici Rotreklova je v části mezi ulicemi Goldova a Michalova.
 
Ivan Kus - pozemní komunikace, ÚMČ Brno-LíšeňZde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 17. 3. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: