27. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 7. 11. 2013 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Volba nového člena Rady městské části Brno-Líšeň
     

 

5. Rozpočtové opatření č. 13,14,15,16 a 17/2013
VI.27/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

6. Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Líšeň provedené Odborem interního auditu a kontroly MMB
VI.27/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce a modernizace bytů v bytových domech  v Brně-Líšni
VI.27/7/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

8. Žádost Majetkového odboru MMB o stanovisko zdejších samosprávných orgánů k navrženému majetkoprávnímu vypořádání pozemků mezi městem Brnem a společností Zetor, a.s. formou směny pozemků
VI.27/8/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

9. Žádost manželů Dagmar a Jiřího Čtvrtníčkových o odprodej pozemku p.č. 1944 o výměře 149 m2 – orná půda v k.ú. Líšeň do majetku manželů Čtvrtníčkových
VI.27/9/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

10. Žádost Majetkového odboru MMB k odprodeji pozemků p.č. 4175/27 a id ¼ p.č. 4175/26 v k.ú. Líšeň společnosti OKNOSERVIS s.r.o. s požadavkem na vypuštění podmínky ZMČ , uskutečnění prodeje pozemků po kolaudaci sportovní haly
VI.27/10/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

11. Oznámení Majetkového odboru MMB o stanovisko k návrhu nabytí části pozemků p.č. 5041/95 – 12 m2 a části pozemku p.č. 5043/13 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Líšeň z vlastnictví manželů Skřepkových, do majetku města Brna
VI.27/11/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

12. Podnět odboru územního plánování a rozvoje ÚMČ Brno-Líšeň v souvislosti s podaným návrhem MO MMB na oddělení geometrickým plánem pozemků p.č. 1055/1, 1057/1 a 1059/1 v k.ú. Líšeň v návaznosti na přípravu prodeje částí těchto pozemků. Pozemek p.č. 1059/1 je svěřen  MČ Brno- Líšeň
VI.27/12/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

13. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků st. města Brna č. 10
VI.27/13/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

14. Interpelace
15. Představení kandidátů na funkci ředitele /ky KCL
16. Diskuse
17. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
18. Kontrola usnesení
19. Závěr

 

Video

Související články

VIII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.27. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 9. 2021 Zastupitelstvo
VIII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 8. 7. 2021 Zastupitelstvo
VIII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 6. 2021 Zastupitelstvo
VIII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 5. 2021 Zastupitelstvo
VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
1 2 3 4 8 11 14
Poslední úprava: 31. 10. 2013.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: