VIII.5. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 11.4.2019 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Žádost MO MMB o stanovisko ke směně částí pozemků p.č. 5041/17 v k.ú. Líšeň (společné jmění manželů Belzových ) za část pozemkup. č. 6237/8 v k .ú. Líšeň (majetek statutárního města Brna )
VIII.5/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

6. Žádost MO MMB o stanovisko ke směně vlastnictví části pozemku p.č. 3672 za část p.č. 3949/2 v k.ú. Líšeň , dle geometrického plánu č. 4766-303/2018 nově vzniklé p.č. 3672/6 – zahrada o výměře 23 m2 ve vlastnictví paní Radomíry Konečné za nově vzniklou p.č. 3949/5 – ostatní plocha /ostatní komunikace o výměře 22 m2 – majetek statutárního města Brna

 

VIII.5/6/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
7. Žádost MO MMB o stanovisko k nabídce odprodeje pozemků p.č. 6187/3 a 6190/1 v k.ú. Líšeň z majetku spol. AGRO Collect s.r.o. do vlastnictví statutárního města Brna, současně se stanoviskem k převzetí budoucí správy a údržby obou pozemků, Městskou částí Brno -Líšeň 
VIII.5/7/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

8. Rozpočtové opatření č. 03/2019 

 

VIII.5/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9. Žádost Wellness 2000 o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno -Líšeň

 

VIII.5/9/2500 - redigováno výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9A. Žádost o uzavření splátkového kalendáře

 

VIII.5/9A/SML - nezveřejněno výsledek hlasování Ředitel SML

 

9B. Návrh ke svolání mimořádného zastupitelstva          výsledek hlasování

 

 
10. Interpelace
11. Diskuse          
12. Projednání zápisu z finančního výboru  a kontrolního výboru
13. Kontrola usnesení          
14. Závěr

 

 
 
 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 3. 4. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů