VIII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 27. 5. 2021 se začátkem v 17:00 hodin v Dělnickém domě, Klajdovská 28, Brno

 

materiály ke stažení   navržený bod jednání předkladatel

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

VIII.22/5/2400

hlasování

Výsledek architektonické soutěže o návrh náměstí Karla IV.

JUDr. PhDr. Příborský

6.

VIII.22/6/2000 - redigováno

hlasování

Žádost společnosti VL. Reality s.r.o. v zastoupení za spol. LERAM power s.r.o. o směnu vlastnictví pozemků p.č. 9174/3.9174/4 a p.č. 9175/2 v k.ú. Líšeň v majetku st.města Brna za pozemek p.č. 1684/79 v k.ú. Starý Lískovec ve vlastnictví fyz. osoby

Ing. Belcredi

7.

VIII.22/7/2000 - redigováno

hlasování

 

Žádost MO MMB o aktualizaci stanoviska k návrhu prodeje pozemků p.č. 5232/17,5233 a části p.č. 5234 v k.ú. Líšeň , současně s návrhem směn p.č. 5232/17 s vyznačenou částí p.č. 5234 v k.ú. Líšeň za pozemek p.č. 5237 v k.ú. Líšeň

Ing. Belcredi

8.

VIII.22/8/2000

hlasování

Žádost Dopravních staveb Brno s.r.o. o směnu vlastnictví pozemků ve vlastnictví Dopravních staveb Brno za pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna, dle GP č- 5000-30/2020 z 15. 9. 2020

Ing. Belcredi

9.

VIII.22/9/2500

hlasování

Návrh závěrečného účtu MČ Brno – Líšeň za rok 2020

Účetní závěrka MČ Brno – Líšeň za rok 2020

Ing. Stehlík

10

VIII.22/10/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 09/2021

Ing. Stehlík

11.

VIII.22/11/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 10/2021

Ing. Stehlík

12.

VIII.22/12/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 11/2021

Ing. Stehlík

13.

VIII.22/13/250

hlasování

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno - Líšeň k 31. 3. 2021

Ing. Stehlík

14.

VIII.22/14/2600

hlasování

Předkupní právo města – budova na pozemku města

JUDr. Vacková

15.

VIII.22/15/2600 -redigováno

hlasování

Jmenování členů školské rady za zřizovatele

JUDr. Vacková

16.

VIII.22/16/1111 - redigováno

hlasování

Žádost o změnu účelu neinvestiční dotace Rodinného centra Pastelka z.ú.

Ing. Axmannová

17.

VIII.22/17/2400

hlasování

Rekonstrukce Orlovny – část B– realizace investiční akce

Ing.arch. Kremitovská

18.

 

Diskuse

 

19.

 

Interpelace

 

20.

 

Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru - kontrolní výbor č. 1/2021, č. 2/2021, č. 3/2021, č. 4/2021, č.  7/2020

 

21.

 

Kontrola usnesení

 

22.

 

Závěr

 

Video

Související články

Volební období 2018 - 2022 29. 11. 2022 Zastupitelstvo
Pokračování přerušeného IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 16. 11. 2022 Zastupitelstvo
IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 26. 10. 2022 Zastupitelstvo
VIII.33. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 17. 8. 2022 Zastupitelstvo
VIII.32. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 15. 6. 2022 Zastupitelstvo
VIII.31. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 18. 5. 2022 Zastupitelstvo
VIII.30. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 4. 2022 Zastupitelstvo
VIII.29. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 24. 3. 2022 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 8 12 15
Poslední úprava: 20. 5. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů