Parkovací dům Vlkova

V lokalitě západní části sídliště v okolí ulice Sedláčkova dnes podle propočtů chybí asi 400 parkovacích míst. Navíc v poslední době v okolí ubylo mnoho ploch pro neomezené parkování. Placené či časově omezené je nyní parkoviště u Zetoru, kde vzniklo P+R parkoviště, i u Billy. V lokalitě není prostor pro nová parkoviště a zastavovat zeleň je až poslední možné řešení.

Naopak řešením nejen zde, ale i v jiných lokalitách, by mohly být tzv. nízkonákladové parkovací domy, jejichž výstavbu podporuje i vedení města. Jedná se zpravidla o jednoduchý betonový skelet bez nákladných technologií. Ideálně je situován v mírně svažitém terénu a do každého podlaží se vjíždí samostatným nájezdem z jiné úrovně. Tím odpadá potřeba nájezdových ramp, jež ubírají parkovací místa a objekt prodražují.

Plocha velkého parkoviště na rohu ulic Vlkova a Sedláčkova takové podmínky splňuje. Dnes pojme zhruba 90 aut. Podle studie, která byla zpracována, by zde mohly vzniknout dvě podlaží parkoviště o celkové kapacitě 200 míst, z toho 20 pro motocykly. Spodní patro domu by bylo mírně zahloubeno pod terén a horní patro, tvořící střechu objektu, by zůstalo v úrovni komunikace ulice Vlkova. Tím by v místě nevznikla žádná výrazná bariéra.

11505

 

Co se týká provozu, naše představa je taková, že by horní patro zůstalo otevřené pro veřejné parkování, čímž by zůstal zhruba stejný počet neplacených míst jako dnes. Ve spodním patře počítáme s placeným hlídaným parkovištěm, kde by si místní obyvatelé mohli předplatit dlouhodobé stání. O tento počet vozidel by se pak uvolnilo více míst v okolí. Do spodní části objektu by byl přístup přes bránu pouze s rezervační kartou a parkoviště by bylo hlídané kamerovým systémem. Několik míst převážně v horní otevřené části by bylo vybaveno nabíječkami pro elektromobily.

Městská část Brno-Líšeň na své náklady nechala zpracovat projektovou dokumentaci novostavby parkovacího domu v lokalitě ohraničené ulicemi Vlkova, Sedláčkova a Jedovnická v MČ Brno-Líšeň. Součástí stavby je úprava připojení na místní komunikace v ulici Sedláčkova a Vlkova, úprava chodníků a zeleně.

Městská část Brno-Líšeň poskytla do Fondu mobility částku 20 % z celkových nákladů projektu (11 627 tis. Kč + výdaje za PD) jako svou spoluúčast na výstavbě parkovacího domu. Zapojení Fondu mobility proběhlo standartním procesem s postupem komise fondu, komise dopravní, rada města, finanční výbor, zastupitelstvo města.

Po realizaci stavby budou do majetku statutárního města Brna a správy společnosti Brněnské komunikace a.s. jakožto místní komunikace převzaty komunikační plochy v rozsahu situace potvrzené dne 15.9. 2022 zástupci Odboru dopravy MMB a zástupci společnosti Brněnské komunikace a.s. (v PD SO 101.1 Úprava chodníku – BKOM).

Po dobu realizace stavby zůstane průjezd po ulicích Sedláčkova a Vlkova neomezen.

Vyjádření k PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení akce ze dne 19.4.2023 obsahuje mimo jiné i požadavky Brněnských komunikací a.s., jako budoucího správce objektu parkovacího domu.

Ve vyjádření koordinátora přípravy staveb rezidentních parkovacích domů, pana Pavla Jankůje, ze dne 21.2.2023 je písemně uvedeno, že po předání projektové dokumentace (PDSP) a vydání stavebního povolení bude stavbu realizovat statutární město Brno a následně bude provoz zajišťovat městská společnost Brněnské komunikace a.s., která obdobné objekty na území statutárního města Brna spravuje a provozuje.

Městská část Brno-Líšeň s výše uvedenými navrženými postupy souhlasí, i s ohledem na finanční, personální, administrativní a rozhodovací kapacity a oprávnění městské části statutárního města Brna. Souhlasí, aby budoucí správce a provozovatel, městská společnost Brněnské komunikace a.s., stanovil režim a provozní řád objektu a navrhnul konkrétní způsob oprávnění vjezdu/vstupu do objektu dle svých znalostí a zkušeností při správě a provozu obdobných parkovacích domů na území statutárního města Brna.

Městská část Brno-Líšeň požaduje, jak bylo již dříve deklarováno, aby horní nezastřešená plocha parkovacího domu nebyla zpoplatněna, a aby tak tímto způsobem byl zachován původní počet parkovacích míst.

Městská část Brno-Líšeň rovněž požaduje stanovení budoucího finančního podílu v % z generovaného pronájmu parkovacích míst v zastřešené ploše objektu, a to s ohledem na složenou finanční spoluúčast, kterým by případně mohla zpětně podpořit snížení finanční náročnosti líšeňských předplatitelů dlouhodobého stání.

 

Jan Skotal

I.místostarosta

 

Související články

Vybudujeme nová parkovací místa v sídlišti 28. 6. 2021 Doprava II. místostarostka Parkovací dům Vlkova
Parkovací dům Vlkova – pozvánka na debatu 28. 6. 2021 Doprava II. místostarostka Parkovací dům Vlkova