Životní prostředí

  • Velká část veřejných prostranství, zejména v sídlištní části Líšně je pokryta městskou zelení, kterou tvoří zejména trávníky, ale také stromy a keře. Postupně jsou napříč Líšní osazovány květinami okrasné záhony. 

  •  Mezi další významné plochy zeleně v Líšni patří park Trnkova, kde je řada míst k odpočinku a dětské hřiště. V budoucnu se plánují úpravy parku Houbalova v jižní části nové Líšně. Mezi další významné plochy zeleně lze zařadit zahradu Orlovny na ulici Holzova, zahradu u Dělnického domu na ulici Klajdovská či park zámku Belcredi, který je po domluvě veřejně dostupný. Konají se zde např. svatby a další akce. V roce 2018 proběhla v Líšni rozsáhlá inventarizace a dosadba zeleně.

  • Líšeň je jedinou brněnskou městskou částí, kam zasahuje chráněná krajinná oblast, konkrétně Moravský kras. V severním cípu Líšně se nachází také maloplošné zvláště chráněné území Velký Hornek. 

 

 

 

Třídění odpadů v brněodbor životního prostředí města brnačeská inspekce životného prostředíeko poradna veronicaplán městské mobility

 

Související články

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) NA POTŘEBU OŘEZU, PŘÍP. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN

Zobrazit informace
Umístění kontejnerů na bioodpad 2023

Zobrazit informace
Zveřejnění znaleckých posudků pro kácení stromů 2022/2023

Zobrazit informace
Práce na Strategickém plánu rozvoje městské části Brno-Líšeň pokračují

Zobrazit informace
Blokové čištění v Líšni 2023

Zobrazit informace
Na neudržované stezce mezi Líšní a Podolím proběhl Mikulášský úklid

Zobrazit informace
1 2 3 4 7 9 12