Náměstí Karla IV.

O rekonstrukce náměstí Karla IV. se mezi občany Líšně, představiteli městské části, architekty a dalšími odborníky diskutuje již několik desetiletí. Za minulého režimu byly plánovány velké zásahy do centra staré Líšně, které se naštěstí realizovaly jen částečně. A i po revoluci se dále řešilo mnoho problémů náměstí. Diskutovalo se o proluce, o vybudování zdravotního střediska nebo polyfunkčního domu, kam by se vešly všechny potřebné služby, které na náměstí chybí. Občas se vynořily myšlenky na vykoupení samoobsluhy a vytvoření opravdu velkého náměstí.

V minulých několika letech vzniklo několika odborných studií a průzkumů veřejného mínění o tom, jaké náměstí by lidé chtěli. Následně bylo ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA) připraveno zadání architektonické soutěže. V listopadu 2019 se k tématu konala poslední veřejná debata na radnici, kde bylo představeno zadání soutěže občanům.

Zadání popisuje, co a jak má být architekty řešeno, včetně dopravy, občanské vybavenosti či zeleně. Cílem je ve zkratce vytvořit uprostřed Staré Líšně lepší prostor pro život, pro chybějící služby, odpočinek i společenské aktivity, který bude dobře dopravně napojen, ale doprava nebude dominantním rysem náměstí. V červnu 2020 byl návrh soutěžních podmínek a zadání schválen Radou a Zastupitelstvem městské části Brno-Líšeň, kde získal podporu téměř všech zastupitelů.

Byla sestavena odborná porota, která celou soutěž řídila a určila pořadí vítězných návrhů. Do ní se nám podařilo získat opravdu zvučná jména architektů, kteří mají bohaté zkušenosti s řešením veřejných prostranství i mezinárodní rozhled. Předsedou poroty byl prof. Ing. arch. Ivan Koleček, který dlouhodobě žije a pracuje ve Švýcarsku. Dalšími odbornými členy byli doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, který navrhl mnoho rekonstrukcí náměstí, několikrát oceněná městská architektka Litomyšle Ing. arch. Zdeňka Vydrová a také oceňovaný Ing. arch. Pavel Jura. Náhradníky nezávislé části byly Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. a Ing. arch. Rudolf Grimm. Tzv. „závislými“ členy a náhradníky, tedy reprezentanty radnice, byly starosta, místostarostové a předsedové Komise dopravy a Komise životního prostředí a veřejného prostoru.

Soutěž byla organizována jako dvoukolová. V prvním kole porota vybrala tři nejlepší návrhy a vyzvala účastníky k jejich dopracování a zohlednění připomínek poroty. V druhém kole, které bylo ukončeno v dubnu 2021, porota stanovila konečné pořadí oceněných návrhů. 

S vítězem soutěže by městská část měla uzavřít smlouvu na zpracování územní studie celého řešeného území a stavebního projektu pro rekonstrukci samotné plochy náměstí. Cesta k novému náměstí bude probíhat v několika krocích, kdy je třeba vyřešit i mnohá úskalí. Nejdříve bude nutné zpracovat územní studii, která bude odrážet novou koncepci celého prostoru, a změnit územní plán, protože ten stávající je zastaralý a neodpovídá zadání ani výsledku soutěže. Bude také potřeba řešit vlastnické vztahy k některým pozemkům. Samotný projekt tak může ještě doznat změn. Jedná se o dlouhodobější proces na více let.

 

Debata o náměstí Karla IV. - územní studie  30. 8. 2022 II. místostarostka Náměstí Karla IV.
Vernisáž výstavy soutěžních návrhů na novou podobu Náměstí Karla IV. 4. 6. 2021 II. místostarostka Životní prostředí Náměstí Karla IV.
Výsledky architektonické soutěže o návrh náměstí Karla IV. 6. 5. 2021 II. místostarostka Životní prostředí Náměstí Karla IV.
Představení výsledků architektonické soutěže pro rekonstrukci nám. Karla IV. 30. 4. 2021 II. místostarostka Životní prostředí Náměstí Karla IV.
1 2 3