VIII.2. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 20.12.2018 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Složení slibu člena zastupitelstva
3. Schválení programu
4. Volba návrhové komise
5. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
6 Návrh rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2019 
VIII.2/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
7. Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VIII.2/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
8. Žádost Marie Urbánkové o poskytnutí neinvestiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VIII.2/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
9. Rozpočtové opatření č.24/2018
VIII.2/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
10. Informace z mezitimní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.9.2018 
VIII.2/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
11. Úprava Zřizovací listiny Správy majetku Líšeň v souvislosti s delimitací agendy VHČ domy do Úřadu městské části 
VIII.2/11/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
12. Dorovnání příjmů postoupených městské části Brno – Líšeň ,krácených v souvislostech s užíváním pozemků p.č. 6188/7, 6188/9 a 6188/11 v k.ú. Líšeň, které se nachází v oploceném uzavřeném areálu ZŠ a MŠ Horníkova 1 , Brno
VIII.2/12/1110 výsledek hlasování p. Starosta
 
13. Žádost o schválení splátkového kalendáře 
VIII.2/13/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
14. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu  
VIII.2/14/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
15. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje části pozemku p.č. 6732 a 6423 obě parcely cca o 14 m2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví podílových spoluvlastníků bytových jednotek bytového domu Vlkova č. 2367/1 v Brně – Líšni 
VIII.2/15/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
16. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu části pozemků p.č. 1877,7451 a 4576/1 v k.ú. Líšeň do vlastnictví nebo užívání manželů Varhaníkových 
VIII.2/16/2000 - redigováno výsledek hlasování IIng. Sehnalová
 
17. Žádost paní Mgr.M.Nedvědové o odkoupení pozemku p.č. 7481 v k.ú. Líšeň do jejího vlastnictví nebo o pronájem části p.č. 7481 v k.ú. Líšeň o výměře cca 40 m2 jedná se o plochu zeleně před BD Rašelinova 4 Brno -Líšeň  
VIII.2/17/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
18. Žádost MO MMB o stanovisko k žádosti spol. Ptáček – správa a.s. o odkoupení pozemků p.č. 4175/27 a id. ¼ p.č. 4175/26 v k.ú.Líšeň z vlastnictví statutárního města Brna do majetku spol. Ptáček – správa a.s.
VIII.2/18/2000 Na žádost firmy Ptáček - staženo Ing. Sehnalová
 
19. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu smlouvy s omezujícími podmínkami o bezúplatném převodu pozemku p.č. 4185/251 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku statutárního města Brna, současně se žádostí o vyjádření k budoucí správě nabytého majetku MČ Brno – Líšeň  
VIII.2/19/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
20. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu smlouvy s omezujícími podmínkami ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 9353/39 a 9353/74 v k.ú. Líšeň do vlastnictví statutárního města Brna, současně se žádostí o stanovisko ke správě, případně svěření pozemků MČ Brno – Líšeň  
VIII.2/20/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
21. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu směny vlastnictví pozemků v k.ú. Žabovřesky , Ponava. Líšeň a Pisárky mezi Jihomoravským krajem a městem Brnem MČ Líšeň se týká směna p.č. 6191/47 v k.ú. Líšeň (majetek Jm.Kraje ) za část pozemku p.č. 528/1 v k.ú. Žabovřesky majetek města Brna
VIII.2/21/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
22. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 8623/2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví nebo užívání spol. ABILETIES s.r.o. a prodeje nebo pronájmu p.č. 8621/2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví nebo užívání manž. Hany a Pavla Kavických 
VIII.2/22/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
23 Žádost MO MMB o stanovisko k nabytí pozemku p.č. 9353/46 v k.ú. Líšeň (z vlastnictví fyzických osob) do majetku stat.města Brna
VIII.2/23/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
24. Úprava plánu hospodaření VHČ – domy – č. 1/2018 
VIII.2/24/SML výsledek hlasování Ředitel SML
 
25. Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců 
VIII.2/25/1110 výsledek hlasování p. Starosta
 
26. Schválení termínů zasedání ZMČ na I.pololetí r. 2019 
VIII.2/26/1110 výsledek hlasování p. Starosta
 
27. Interpelace
28. Diskuse - Úprava jednacího řádu               výsledek hlasování
29. Projednání zápisu z finančního výboru  a kntrolního výboru
30. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 12. 12. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů