VIII.18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 26. 11. 2020 se začátkem v 17:00 hodin v Dělnickém domě, Klajdovská 28, Brno

 

materiály ke stažení   navržený bod jednání předkladatel

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4.A

 

Pozváni předsedové komisí - vysvětlení přidělování dotací

 

5.

VIII.18/5/2500 - redigováno
hlasování

Žádost České tábornické unie T.K.KAMZÍCI  Brno p.s. o zněnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2020

Ing. Stehlík

6.

VIII.18/6/2500 - redigováno
hlasování

Žádost spolku Orel jednota Brno-Líšeň o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

7.

VIII.18/7/2500
hlasování

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

Ing. Stehlík

8.

VIII.18/8/2500
hlasování

Rozpočtové opatření č. 18,19/2020

Ing. Stehlík

9.

VIII.18/9/2000 - redigováno
hlasování

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 8623/2 v k.ú. Líšeň

Ing. Belcredi

10.

VIII.18/10/2000
hlasování

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje pozemku p.č. 1210/1 a p.č. 5295 do vlastnictví fyzické osoby

Ing. Belcredi

11.

VIII.18/11/2000 - redigováno
hlasování

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu odkoupení části pozemku p.č. 3602/1 o výměře cca 160 m2 a pozemku p.č. 3602/8 v k.ú. Líšeň do vlastnictví fyzických osob

Ing. Belcredi

12.

VIII.18/12/2000 - redigováno
hlasování

Žádost spol. ALBERT ČR s.r.o. o odkoupení pozemků p.č. 6466 a části p.č. 6465 o výměře cca 330 m2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví společnosti

Ing. Belcredi

13.

VIII.18/13/2000
hlasování

Žádost Ministerstva vnitra, gen.ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ,Kloknerova 2295/26, Praha o přidělení názvu ulice pro sídlo firmy – Školní a výcvikové zařízení HZS ČR středisko Brno -Zetor

Ing. Belcredi

14.

VIII.18/14/2000 - redigováno
hlasování

Žádost p.Jana Minaříka, o odkoupení celého pozemku p.č. 4166/5 – zastavěného rekreačním objektem v jeho vlastnictví a části pozemků p.č. 3189/1,4166/1,4166/4 v k.ú. Líšeň k zahrádkářskému využití

Ing. Belcredi

15.

VIII.18/15/2000- redigováno
hlasování

Žádost p.Pavla Vlacha, o odkoupení části pozemku p.č. 3656/2 o výměře 18 m2(majetek st.města Brna) do jeho vlastnictví

Ing. Belcredi

16.

VIII.18/16/2600- nezveřejněno
hlasování

Žádost o schválení splátkového kalendáře

JUDr.Vacková

17.

VIII.18/17/2500- redigováno
hlasování

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30.9.2020 

Ing. Stehlík

18.

VIII.18/18/2500- redigováno
hlasování

Rozpočtové opatření č. 20/2020

Ing. Stehlík

19.

 

 

 

hlasování

Diskuse -  

hlasování o usnesení -  ZMČ ukládá RMČ zajistit u odpovídající organizace nebo osoby kontrolu správnosti položkového rozpočtu a projektové dokumentace stavby Výstavba kontejnerových stanovišť z kamene skládaného do ocelových košů v Brně - Líšni (ulice Hochmanova 3, Zikova 2,10,18, Synkova 2,10,18 ), dodavatel JŠ inženýrská s.r.o., Olomoučany 188. Zejména se zaměřit, zda- li jsou správně zvoleny položky Ceníku rozpočtových prací RTS, zda-li jejich volba odpovídá reálnému stavu na místě stavby, rozpočet neobsahuje duplicitní položky dodání materiálu nebo prací a zahrnuje veškerý potřebný materiál i práce potřebné ke kompletní dodávce stavby a tím nevyvolává přímou potřebu víceprací či neobsahuje položky, které nelze provést. Výsledky kontrol předložit na dalším zasedání ZMČ

 

 

navrh paní

Dražanové 

20.

 

Interpelace

 

21.

 

Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru ze dne 19.10.2020 a 23.11.2020

 

22.

 

Kontrola usnesení

 

23.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 18. 11. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů