VIII.17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 17. 9. 2020 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice, Jírova 2, 628 00 Brno

materiály ke stažení   navržený bod jednání předkladatel

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

VIII.17/5/2000   - redigováno

Hlasování

Žádost MO MMB o aktualizaci vyjádření v souvislosti s uplatněnou žádostí manželů Marcely a Romana Stehlíkových, bytem Podolská 1735/30, Brno -Líšeň o odprodej části pozemku p.č. 3602/1 v k.ú. Líšeň o původně uváděné výměře 5 m2, historicky zastavěného přístavbou koupelny k rod. Domu Podolská 1735/30 (aktualizace dle zpracovaného GP)

Ing. Belcredi

6.

VIII.17/6/2000

Hlasování

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu zcizení pozemku p.č. 6233/3 v k.ú. Líšeň , parcela se nachází pod objektem občanské vybavenosti s č.p. 2479 (bývalá výměníková stanice Tepláren Brno )

Ing. Belcredi

7.

VIII.17/7/2000

Hlasování

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu bezúplatného nabytí pozemků p.č. 2540/92 a 2540/95 v k.ú. Líšeň z majetku ÚZSVM ČR do vlastnictví stat.města Brna, včetně stanoviska k převzetí budoucí správy pozemků z úrovně MČ Brno – Líšeň

Ing. Belcredi

8.

VIII.17/8/2500

Hlasování

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno -Líšeň k 30.6.2020

Ing. Stehlík

9.

VIII.17/9/2500

Hlasování

Návrh střednědobého  výhledu rozpočtu MČ Brno – Líšeň na období 2022 – 2026

Ing. Stehlík

10.

VIII.17/10/2500

Hlasování

Rozpočtová opatření č. 14/2020 až č.17/2020

Ing. Stehlík

11.

VIII.17/11/2600

Hlasování

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna

JUDr.Vacková

12.

VIII.17/12/2600

Hlasování

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna

JUDr.Vacková

13.

VIII.17/13/2600  - redigováno

Hlasování

Neuplatnění předkupního práva města – chatka na pozemku města v zahrádkářské kolonii Zlámanky

JUDr. Vacková

14.

VIII.17/14/2600  - redigováno

Hlasování

Neuplatnění předkupního práva města – garáž na pozemku města

JUDr. Vacková

15

 

Diskuse

 

16.

 

Interpelace

 

17.

 

Projednání zápisů z kontrolního a  finančního výboru

 

18.

 

Kontrola usnesení

 

19.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 9. 9. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů