VIII. 1. ustavující zasedání ZMČ pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává ustavující veřejné zasedání na den 20. 11. 2018 začátek v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu
4.  Volba návrhové komise
5. Jmenování ověřovatelů zápisu 
6. Volba volební komise a volba předsedy volební komise 
7. Podání návrhů kandidátů na volbu starosty, představení kandidátů
8. Volba starosty
9 Předání předsednictví zastupitelstva nově zvolenému starostovi
10. Podání návrhů na obsazení funkce I. místostarosty, představení kandidátů
11. Volba I. místostarosty
12. Podání návrhů na obsazení funkce II. místostarosty, představení kandidátů
13. Volba II. místostarosty
14. Stanovení počtu členů rady
15 Podání návrhů na obsazení funkce členů rady
16 Volba rady
17 Stanovení oblastí působnosti pro uvolněné funkcionáře
18 Zřízení finančního výboru - volba předsedy a členů
19 Zřízení kontrolního výboru - volba předsedy a členů
20. Schválení termínu 2. zasedání ZMČ - 20.12.2018 v 17:00hod
21.

Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň a členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

VII.1/21/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
22. Interpelace
23. Diskuse
24. Závěr

 

  Zápis z kontrolního výboru ze dne 2.10.2018

 

Video

Související články

VIII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 9. 2021 Zastupitelstvo
VIII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 8. 7. 2021 Zastupitelstvo
VIII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 6. 2021 Zastupitelstvo
VIII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 5. 2021 Zastupitelstvo
VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Rokle Zastupitelstvo Život v Líšni
VIII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 2. 2. 2021 Zastupitelstvo
1 2 3 4 8 11 14
Poslední úprava: 13. 11. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: